Mã giảm giá Shopee 8.8

Mã giảm giá Shopee 8.8 https://thuvienmuasam.com/uploads/default/original/2X/1/134c3bf6f38a5efce41559cde1e6d1ccafac0611.jpeg
none 5.0 1

Tổng hợp hơn 50 Mã giảm giá Shopee có thể áp dụng trong dịp sale 8.8 năm nay gồm mã giảm giá & hoàn xu, mã miễn phí vận chuyển.

Cập nhập 15.8

Mã giảm giá shopee 8.8

Code: 88FMCGHIABSS

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88FMCGHIABSS giảm 10% tối đa 88000 cho đơn hàng 250000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 88ELHAHIABS

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 300,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88ELHAHIABS giảm 10% tối đa 88000 cho đơn hàng 300000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 88GIAM20K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 20,000đ Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 88GIAM20K0 giảm tối đa 20K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 00:00 - 08/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 88GIAM100K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 500,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 88GIAM100K0 giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 00:00 - 08/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 88ELHAHIABSA

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 888,000đ Đơn tối thiểu 3,000,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 88ELHAHIABSA giảm tối đa 888K cho đơn hàng từ 3tr trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 8/8/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code: 88FASHIABS

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88FASHIABS giảm 10% tối đa 88000 cho đơn hàng 99000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 88LIFEHIABS

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 150,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88LIFEHIABS giảm 10% tối đa 88000 cho đơn hàng 150000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 88FMCGCAB

 • Áp dụng từ 09:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 88,000đ Đơn tối thiểu 88,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88FMCGCAB giảm tối đa 88000 cho đơn hàng 88000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 88FASCAB

 • Áp dụng từ 12:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 88,000đ Đơn tối thiểu 88,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88FASCAB giảm tối đa 88000 cho đơn hàng 88000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 88LIFECAB

 • Áp dụng từ 18:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 88,000đ Đơn tối thiểu 88,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88LIFECAB giảm tối đa 88000 cho đơn hàng 88000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 88ELHACAB

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 88,000đ Đơn tối thiểu 88,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88ELHACAB giảm tối đa 88000 cho đơn hàng 88000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 88NAFLABSI

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 18,000đ Đơn tối thiểu 18,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88NAFLABSI giảm tối đa 18000 cho đơn hàng 18000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 88NAFLABSE

 • Áp dụng từ 09:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 18,000đ Đơn tối thiểu 18,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88NAFLABSE giảm tối đa 18000 cho đơn hàng 18000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 88NAFLABS

 • Áp dụng từ 12:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 18,000đ Đơn tối thiểu 18,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88NAFLABS giảm tối đa 18000 cho đơn hàng 18000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 88NAFLABSH

 • Áp dụng từ 18:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 18,000đ Đơn tối thiểu 18,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88NAFLABSH giảm tối đa 18000 cho đơn hàng 18000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: SPPAUG0802NW

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 10,000đ Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay, dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPAUG0802NW giảm tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 08/08/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code: SPPAUG0802ALL

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 10,000đ Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPAUG0802ALL giảm tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 08/08/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: SPPAUG0801ALL

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm 15% Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPAUG0801ALL giảm 15% tối đa 20K cho đơn hàng Freeship Xtra hợp lệ từ 50K trên Shopee. HSD: 08/08/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 88FMCGSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021

 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 500,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88FMCGSALE giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 00:00 - 08/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 88FMCGSALE1

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88FMCGSALE1 giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 00:00 - 08/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 88ELHASHB

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 88,000đ Đơn tối thiểu 88,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88ELHASHB giảm tối đa 88000 cho đơn hàng 88000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: SPPAUG8EB

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm 20% Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã SPPAUG8EB giảm 20% tối đa 15K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên Shopee. HSD: 08/08/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 88GIAM20K1

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 20,000đ Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 88GIAM20K1 giảm tối đa 20K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 00:00 - 08/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 88GIAM100K1

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 500,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 88GIAM100K1 giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 00:00 - 08/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 88FMCGSHB

 • Áp dụng từ 09:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 88,000đ Đơn tối thiểu 88,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88FMCGSHB giảm tối đa 88000 cho đơn hàng 88000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 88LIFESHB

 • Áp dụng từ 18:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 88,000đ Đơn tối thiểu 88,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88LIFESHB giảm tối đa 88000 cho đơn hàng 88000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 98ELHA500K

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 300,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 98ELHA500K giảm 7% tối đa 500K cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 09/08/2021 00:00 - 09/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 88FASSHB

 • Áp dụng từ 12:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 88,000đ Đơn tối thiểu 88,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88FASSHB giảm tối đa 88000 cho đơn hàng 88000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 8/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 88GIAM70K0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 09:00:00 08/08/2021
 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 88GIAM70K0H giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 00:00 - 08/08/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 88LIFESALE1

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88LIFESALE1 giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 00:00 - 08/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 88LIFESALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 88LIFESALE giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 00:00 - 08/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: LIFEMALL88

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFEMALL88 giảm 10% tối đa 30K đơn từ 99K trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng: 23:59 phút, 08/08/2021.
Số lượng có hạn.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code: 88HUNT12H

 • Áp dụng từ 12:00:00 08/08/2021 đến 15:00:00 08/08/2021
 • Giảm 88% Đơn tối thiểu 88,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 88HUNT12H giảm 88% tối đa 88K cho đơn hàng hợp lệ từ 88K trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 12:00 - 08/08/2021 15:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 88HUNT0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 09:00:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 888,000đ Đơn tối thiểu 3,000,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 88HUNT0H giảm tối đa 888K cho đơn hàng hợp lệ từ 3Tr trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 00:00 - 08/08/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 0908QUABANMOI25K

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Giảm ngay 25,000đ Đơn tối thiểu 150,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định, Dành cho người mới.
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 0908QUABANMOI25K giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 09/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Xem thêm tìm mã giảm giá Shopee Analytics

Mã hoàn xu Shopee 8.8

Code: 88MALL70K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Hoàn 9% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa >70,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 88MALL70K0 hoàn 9% tối đa 70K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 00:00 - 08/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: CCBSPIKEL0808

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021

 • Hoàn 20% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa >50,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBSPIKEL0808 hoàn 20% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: CCBSPIKEH0808

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021

 • Hoàn 15% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa >100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBSPIKEH0808 hoàn 15% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: CCBHUNT0808

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021

 • Hoàn 88% Đơn tối thiểu 88,000đ Hoàn tối đa >88,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBHUNT0808 hoàn 88% tối đa 88K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 88K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: CCBMALL0808

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021

 • Hoàn 15% Đơn tối thiểu 150,000đ Hoàn tối đa >100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBMALL0808 hoàn 15% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 150K từ shop Hoàn xu Xtra Mall trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 88MALL70K1

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Hoàn 9% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa >70,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 88MALL70K1 hoàn 9% tối đa 70K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 00:00 - 08/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 98HOAN10K

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa >10,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 98HOAN10K hoàn tối đa 10K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 09/08/2021 00:00 - 09/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 88MALL50K0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 09:00:00 08/08/2021
 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Hoàn tối đa >50,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Gian hàng chính hãng và người dùng nhất định. Mã 88MALL50K0H hoàn 10% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 00:00 - 08/08/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 88HOAN20K0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 09:00:00 08/08/2021
 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 88HOAN20K0H hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 08/08/2021 00:00 - 08/08/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Mã miễn phí vận chuyển Shopee 8.8

Mã miễn phí vận chuyển Shopee 8.8

Code: SPPAUG0801NW

 • Áp dụng từ 00:00:00 08/08/2021 đến 23:59:00 08/08/2021
 • Hoàn 15% Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay, dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPAUG0801NW giảm 15% tối đa 20K cho đơn hàng FreeShip Xtra hợp lệ từ 50K trên Shopee. HSD: 08/08/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Ngoài ra có nhiều mã miễn phí vận chuyển đơn từ 0đ, miễn phí vận chuyển 10k,15k, freeShipExtra nhân sự kiện siêu sale 8.8 năm nay. Chi tiết lấy tại đây

Nếu cần tìm mã giảm giá Shopee từng sản phẩm ghé Mã giảm giá Shopee - ShopeeAnalytics.com

Tham khảo thêm: Shopee 8.8 - Yên tâm mua hàng, Freeship tận nơi!