42 Mã giảm giá Shopee 15.8 săn sale cực HOT

Tiết lộ cho mọi người 42 Voucher mã giảm giá Shopee sử dụng trong ngày 15.8 để tiện săn sale chương trình đón chờ săn sale ngày giữa tháng 15.8 gồm mã giảm giá & hoàn xu, mã miễn phí vận chuyển.

Mã giảm giá Shopee 15.8

Code: 158NAFLABSU

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 158NAFLABSU giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 15/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 158NAFLABSE

 • Áp dụng từ 12:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 158NAFLABSE giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng : 15/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 158NAFLABSI

 • Áp dụng từ 18:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 158NAFLABSI giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 15/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 158NAFLABSF

 • Áp dụng từ 09:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 158NAFLABSF giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 15/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Độc quyền

Tìm Mã giảm giá từng sản phẩm nhanh hơn ghé Mã giảm giá Shopee - ShopeeAnalytics.com

Code: 158FMCGCAB

 • Áp dụng từ 09:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 158FMCGCAB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code: 158ELHACAB

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 158ELHACAB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code: 158FMCGHIABSE

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 158FMCGHIABSE giảm 10% tối đa 50000 cho đơn hàng 250000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 15/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 158FASHIABS

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 158FASHIABS giảm 10% tối đa 50000 cho đơn hàng 99000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 15/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 158ELHAHIABS

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 300,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 158ELHAHIABS giảm 10% tối đa 50000 cho đơn hàng 300000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 15/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 158LIFEHIABS

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 150,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 158LIFEHIABS giảm 10% tối đa 50000 cho đơn hàng 150000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 15/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 158FASCAB

 • Áp dụng từ 12:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 158FASCAB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code: 158LIFECAB

 • Áp dụng từ 18:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 158LIFECAB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code: 158ELHASHB

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 158ELHASHB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code: 158FMCGSHB

 • Áp dụng từ 09:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 158FMCGSHB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code: 158FASSHB

 • Áp dụng từ 12:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 158FASSHB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code: 158LIFESHB

 • Áp dụng từ 18:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 158LIFESHB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code: 158LIFESALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 158LIFESALE giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K. Hiệu lực đến 23:59 15/08/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 158GIAM70K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng cho người dùng nhất định. Mã 158GIAM70K0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K. Hiệu lực đến 23:59 15/08/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 158FMCGSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 500,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng cho người dùng nhất định. Mã 158FMCGSALE giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K. Hiệu lực đến 23:59 15/08/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 158FMCGBGG

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 30,000đ Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 158FMCGBGG giảm tối đa 30000 cho đơn hàng 99000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 15/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code: 158QUABANMOI25K

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 25,000đ Đơn tối thiểu 150,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho người mới.
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 158QUABANMOI25K giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/08/2021 00:00 - 15/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 158QUABANMOI20K

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 20,000đ Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho người mới.
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 158QUABANMOI20K giảm tối đa 20K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/08/2021 00:00 - 15/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: SPPD158NW10K

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 10,000đ Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay, dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPD158NW10K giảm tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 15/08/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code: SPPD158ALL10K

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm ngay 10,000đ Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPD158ALL10K giảm tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 15/08/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 158GIAM70K1

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã áp dụng cho người dùng nhất định. Mã 158GIAM70K1 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K. Hiệu lực đến 23:59 15/08/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 158CBSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Giảm 12% Đơn tối thiểu 150,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 158CBSALE giảm 12% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K. Hiệu lực đến 23:59 15/08/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: RWSC1508

 • Áp dụng từ 09:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 21/08/2021

 • Giảm 20% Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã RWSC1508 giảm 20% tối đa 15,000đ đơn từ 0đ. HSD: từ 9h ngày 15/08/2021 đến 23h59 ngày 21/08/2021. Mã dành riêng cho người dùng hạng thành viên của Shopee Rewards. Mỗi người chỉ được sử dụng mã một lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Xem thêm: Các mã giảm giá Shopee khác

Mã hoàn xu Shopee 15.8

Code: SPPBAY158

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021

 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 200,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã SPPBAY158 Hoàn 10% tối đa 200K xu cho đơn từ 0đ. HSD: 15/08/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Code: SPPHD158

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021

 • Hoàn 3% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 30,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHD158 Hoàn 3% tối đa 30K xu cho đơn từ 0đ. HSD: 15/08/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Code: SPPHDNW158

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021

 • Hoàn 4% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 30,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHDNW158 Hoàn 4% tối đa 30K xu cho đơn từ 0đ. HSD: 15/08/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Code: 158ELSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Hoàn 7% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 500,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 158ELSALE hoàn 7% tối đa 500K xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K. Hiệu lực đến 23:59 15/08/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 158HOAN20K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng cho người dùng nhất định. Mã 158HOAN20K0 hoàn tối đa 20K xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K. Hiệu lực đến 23:59 15/08/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 158HOAN50K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Hoàn tối đa 50,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng cho một số sản người dùng nhất định. Mã 158HOAN50K0 hoàn 10% tối đa 50K xu cho đơn hàng hợp lệ từ 250K. Hiệu lực đến 23:59 15/08/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 158HOANBAN20K

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 158HOANBAN20K hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/08/2021 00:00 - 15/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: CCBSPIKEL0815

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021

 • Hoàn 20% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 50,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBSPIKEL0815 hoàn 20% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 158HOAN20K1

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã áp dụng cho người dùng nhất định. Mã 158HOAN20K1 hoàn tối đa 20K xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K. Hiệu lực đến 23:59 15/08/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 158HOAN50K1

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021
 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Hoàn tối đa 50,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 158HOAN50K1 hoàn 10% tối đa 50K xu cho đơn hàng hợp lệ từ 250K. Hiệu lực đến 23:59 15/08/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: CCBSPIKEH0815

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021

 • Hoàn 15% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBSPIKEH0815 hoàn 15% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: CCBMALL0815

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021

 • Hoàn 15% Đơn tối thiểu 150,000đ Hoàn tối đa 100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBMALL0815 hoàn 15% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 150K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: CCBHUNT0815

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 23:59:00 15/08/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 150,000đ Hoàn tối đa 50,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBHUNT0815 hoàn tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 150K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: SPPD168EB

 • Áp dụng từ 00:00:00 16/08/2021 đến 23:59:00 16/08/2021
 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 30,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã SPPD168EB hoàn 50% tối đa 30K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 16/08/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code: 158SAN50K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/08/2021 đến 02:00:00 15/08/2021
 • Hoàn 15% Đơn tối thiểu 150,000đ Hoàn tối đa 50,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã áp dụng cho người dùng nhất định. Mã 158SAN50K0 hoàn 15% tối đa 50K xu cho đơn hàng hợp lệ từ 150K. Hiệu lực đến 02:00 15/08/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Mã miễn phí vận chuyển Shopee 15.8

Ngoài ra có nhiều mã miễn phí vận chuyển đơn từ 0đ, miễn phí vận chuyển 10k,15k, FreeshipExtra, mã giảm 50% phí vận chuyển tối đa 15k nhân sự kiện sale giữa tháng 15.8 này. Chi tiết lấy tại đây

Nếu cần tìm mã giảm giá Shopee từng sản phẩm ghé: Mã giảm giá Shopee - ShopeeAnalytics.com

Ngoài ra: Bạn là người Việt ở Indonesia có thể tìm Voucher Shopee Indonesia tại: Kode voucher Shopee - ShopeeAnalytics.com

Thông tin thêm về chương trình sale 15.8 Ngày Giữa Tháng Gì Cũng Rẻ - Shoppee Đi!