Yes24 Ưu đãi mượn deal tỏ tình Valentine

[YES24] -Tháng 2 - MƯỢN DEAL TỎ TÌNH

Thời gian: 5/2 - 6/2/2020

khuyen mai thang 2 yes24

Nội dung chương trình:

Ngày 05/02-06/02

  • Nhập mã YEU8 giảm thêm 8% cho tất cả đơn hàng
  • Nhập mã YEU10 giảm thêm 10% cho ĐH > 500K

Mã giảm tối đa 100k/ đơn hàng

  • Nhập mã YEU12 giảm thêm 12% cho ĐH > 1 triệu

Mã giảm tối đa 120K/ đơn hàng

  • Nhập mã DEAL12 giảm 12% cho Top List SP. giảm tối đa 100K. Số lượng mã có hạn.

:cherry_blossom:Mua sắm săn deal ngay: https://tvms.info/Yes24_Xf