Yes24 12.12 Super Sale từ 12.12 đến 15.12

Yes24 12.12 Super Sale từ 12.12 đến 15.12
5.0 1

12.12 Sale Vàng Cả Sàn

50% HOT SALE - VẠN QUÀ NGẬP TRÀN

Nội dung:

Ngày 12/12😍

 • Nhập mã giảm thêm 8% tất cả sản phẩm
 • Nhập mã giảm 10% cho đơn hàng từ 500K
 • Nhập mã giảm 12% và hoàn 2% cho đơn hàng từ 1 triệu
 • Mã giảm tối đa 120K, hoàn tối đa 30K
 • Freeship đơn hàng từ 112K - áp dụng khung giờ 10h-12h.
 • Flash Deal 12K
 • Tặng lịch cho 100 ĐH giao nhanh >500K đầu tiên
 • Flash sale sản phẩm 12K, 112K… ( update Flash sale trang chủ theo rule)

Ngày 13-15/12😍

 • Mã giảm 7% cho đơn hàng
 • Mã giảm 9% cho đơn hàng từ 800K
 • Mã 10% đơn hàng từ 300K sản phẩm giao nhanh
 • Top Brand giảm 12%

:earth_americas: Trang khuyến mãi: Khuyến mãi Siêu Sale 12.12 - Yes24 Việt Nam