Tiết lộ 18 mã giảm giá Shopee dành riêng ngày 6.9

Chỉ còn vài ngày nữa là đến sự kiện Sale Shopee 9.9, và vài giờ nữa là đến ngày bắt đầu chu kỳ sale. Shopee tung ra 18 Voucher dành riêng cho ngày 6.9

Mã giảm giá Shopee 6.9

Voucher 1: 0609GIAMBAN25K

 • Áp dụng từ 00:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021
 • Giảm ngay 25,000đ Đơn tối thiểu 150,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 0609GIAMBAN25K giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/09/2021 00:00 - 06/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Mã giảm giá có thể hết hạn sớm do lượt sử dụng Bạn nên vào trang tìm mã giảm giá Shopee từng sản phẩm để có thể chọn mã giảm giá tốt nhất.

Voucher 2: 0609GIAMBAN20K

 • Áp dụng từ 00:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021
 • Giảm ngay 20,000đ Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 0609GIAMBAN20K giảm tối đa 20K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/09/2021 00:00 - 06/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Voucher 3: 69GIAM70K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 69GIAM70K0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/09/2021 00:00 - 06/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Voucher 4: 69GIAM40K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 69GIAM40K0 giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/09/2021 00:00 - 06/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Voucher 5: 69GIAM100K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021

 • Giảm 12% Đơn tối thiểu 150,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 69GIAM100K0 giảm 12% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/09/2021 00:00 - 06/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Voucher 6: 69GIAM30K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 69GIAM30K0 giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/09/2021 00:00 - 06/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Voucher 7: 69GIAM15K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021

 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 69GIAM15K0 giảm tối đa 15K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/09/2021 00:00 - 06/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Voucher 8: 69GIAM70K1

 • Áp dụng từ 00:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 69GIAM70K1 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/09/2021 00:00 - 06/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Voucher 9: 69GIAM30K12H1

 • Áp dụng từ 12:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021
 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 69GIAM30K12H1 giảm 50% tối đa 30K cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng Shopee. Hiệu lực đến 23:59 06/09/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Voucher 10: 69GIAM30K12H0

 • Áp dụng từ 12:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021
 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 69GIAM30K12H0 giảm 50% tối đa 30K cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng Shopee. Hiệu lực đến 23:59 06/09/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Voucher 11: 69GIAM99K12H

 • Áp dụng từ 12:00:00 06/09/2021 đến 12:59:00 06/09/2021

 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 69GIAM99K12H giảm 50% tối đa 99K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/09/2021 12:00 - 06/09/2021 12:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Xem thêm tìm mã giảm giá Shopee Analytics

Mã hoàn xu Shopee 06.09

Voucher 12: 0609HOANBAN20K

 • Áp dụng từ 00:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021
 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 0609HOANBAN20K hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/09/2021 00:00 - 06/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Voucher 13: CCBBH0906

 • Áp dụng từ 00:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021

 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBBH0906 hoàn 10% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Voucher 14: CCBUL0906

 • Áp dụng từ 00:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021

 • Hoàn 20% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 50,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBUL0906 hoàn 20% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Voucher 15: 69HOAN500K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021

 • Hoàn 7% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 500,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 69HOAN500K0 hoàn 7% tối đa 500K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/09/2021 00:00 - 06/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Voucher 16: 69HOAN15K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 15,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 69HOAN15K0 hoàn tối đa 15K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/09/2021 00:00 - 06/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Voucher 17: 69HOAN50K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021
 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 50,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 69HOAN50K0 hoàn 10% tối đa 50K xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. Hiệu lực đến 23:59 06/09/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Voucher 18: 69HOAN50K1

 • Áp dụng từ 00:00:00 06/09/2021 đến 23:59:00 06/09/2021
 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 50,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 69HOAN50K1 hoàn 10% tối đa 50K xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. Hiệu lực đến 23:59 06/09/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Voucher vận chuyển Shopee

Ngoài ra có nhiều mã miễn phí vận chuyển đơn từ 0đ, FreeshipExtra. Chi tiết lấy tại đây