Mua sắm thỏa thích với 121 Voucher Shopee 11.11

Tiết lộ 121 Voucher mã giảm giá Shopee 11.11 với sự kiện Siêu sale tháng 11 năm nay của Shopee - sự kiện Sale nhiều Voucher mã giảm giá cực khủng với số lượng lên đến triệu Voucher sale gần như mọi sản phẩm trong đó có rất nhiều sản phẩm bán chạy giảm sâu đến 50% từ các thương hiệu nổi tiếng. Danh sách gồm Voucher mã giảm giá & hoàn xu shopee, mã miễn phí vận chuyển dành riêng cho ngày 11.11.

Mã giảm giá Shopee 11.11

Mẹo: Bạn nên ghé Shopee Analytics để có thể tìm mã giảm giá từng sản phẩm muốn mua nhanh nhất trên Shopee.

Code 1: EBVGIAM20K

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 09:00:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 20,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã EBVGIAM20K giảm tối đa 20K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

* Lưu ý nhanh:
- Loại Voucher lưu trên banner: bạn cần đến nơi lưu và lưu trực tiếp
- Loại Voucher giảm giá: Bạn có thể copy code nhập vào ví Voucher

Code 2: EBV11FS25K

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 09:00:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 25,000đ Đơn tối thiểu 150,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã EBV11FS25K giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 3: 1111NAFGMV0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >111,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111NAFGMV0H giảm 10%, tối đa 111000 cho đơn hàng 500000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 4: 1111NAFGMV9H

 • Áp dụng từ 09:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >111,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111NAFGMV9H giảm 10%, tối đa 111000 cho đơn hàng 500000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 5: 1111NAFGMV12H

 • Áp dụng từ 12:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >111,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111NAFGMV12H giảm 10%, tối đa 111000 cho đơn hàng 500000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 6: 1111ELSHB

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 111,000đ Đơn tối thiểu 111,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111ELSHB giảm tối đa 111000 cho đơn hàng 111000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 7: 1111FMCGSHB

 • Áp dụng từ 09:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 111,000đ Đơn tối thiểu 111,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111FMCGSHB giảm tối đa 111000 cho đơn hàng 111000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 8: 1111FASSHB

 • Áp dụng từ 12:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 111,000đ Đơn tối thiểu 111,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111FASSHB giảm tối đa 111000 cho đơn hàng 111000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 9: 1111LIFESHB

 • Áp dụng từ 18:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 111,000đ Đơn tối thiểu 111,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111LIFESHB giảm tối đa 111000 cho đơn hàng 111000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 10: 1111ELCAB

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 111,000đ Đơn tối thiểu 111,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111ELCAB giảm tối đa 111000 cho đơn hàng 111000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 11: 1111FMCGCAB

 • Áp dụng từ 09:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 111,000đ Đơn tối thiểu 111,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111FMCGCAB giảm tối đa 111000 cho đơn hàng 111000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 12: 1111FASCAB

 • Áp dụng từ 12:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 111,000đ Đơn tối thiểu 111,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111FASCAB giảm tối đa 111000 cho đơn hàng 111000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 13: 1111LIFECAB

 • Áp dụng từ 18:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 111,000đ Đơn tối thiểu 111,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111LIFECAB giảm tối đa 111000 cho đơn hàng 111000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 14: EBV11LS25K

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 09:00:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 25,000đ Đơn tối thiểu 150,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã EBV11LS25K giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 15: 1111NAFHA0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 1,111,000đ Đơn tối thiểu 4,000,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111NAFHA0H giảm tối đa 1111000 cho đơn hàng 4000000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 16: 1111NAFHA0

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 111,000đ Đơn tối thiểu 1,111,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111NAFHA0 giảm tối đa 111000 cho đơn hàng 1111000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 17: 1111ELHA

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >111,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111ELHA giảm 10%, tối đa 111000 cho đơn hàng 500000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 18: 1111FMCGHA

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 111,000đ Đơn tối thiểu 1,000,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111FMCGHA giảm tối đa 111000 cho đơn hàng 1000000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 19: 1111NAFADO0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 20,000đ Đơn tối thiểu 20,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111NAFADO0H giảm tối đa 20000 cho đơn hàng 20000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 20: EBVGIAM50K

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 09:00:00 11/11/2021

 • Giảm 12% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã EBVGIAM50K giảm 12% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 21: EBV11ELHA1000K

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 09:00:00 11/11/2021

 • Giảm 6% Đơn tối thiểu 3,000,000đ Giảm tối đa >1,000,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã EBV11ELHA1000K giảm 6% tối đa 1 triệu cho đơn hàng hợp lệ từ 3 triệu trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 22: SPPNOV112116HA

 • Áp dụng từ 16:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Giảm 20% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >20,000đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPNOV112116HA giảm 20% tối đa 20K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên App Shopee. HSD: 11/11/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 23: SPPNOV112112H

 • Áp dụng từ 12:00:00 11/11/2021 đến 14:59:00 11/11/2021
 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >111,000đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPNOV112112H giảm 50% tối đa 111K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên App Shopee. HSD: 11/11/2021 14:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 24: SPPNOV112110HA

 • Áp dụng từ 10:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Giảm 20% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >20,000đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPNOV112110HA giảm 20% tối đa 20K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên App Shopee. HSD: 11/11/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 25: WABRYD1111

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABRYD1111 giảm ngay 10% (tối đa 50K) cho đơn hàng từ 250K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 11/11/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 26: ELAPAAR1111

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 5% Đơn tối thiểu 3,000,000đ Giảm tối đa >1,000,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã ELAPAAR1111 giảm 5% tối đa 1000000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Code 27: FMCGEB11

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 500,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã FMCGEB11 giảm ngay 100000 cho đơn từ 500000 trên ứng dụng Shopee. HSD: 23:59 11/11/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 28: 1111FMCGBGGSI

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 1111FMCGBGGSI giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 29: 1111FMCGBEATVNEU

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 1111FMCGBEATVNEU giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 30: 1111MDDEL50VV

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >1,645,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111MDDEL50VV giảm 50% tối đa 1,645,000 cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 31: 1111MDDEL50XI

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >2,695,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111MDDEL50XI giảm 50% tối đa 2,695,000 cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 32: 1111MDDEL50DL

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >3,250,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111MDDEL50DL giảm 50% tối đa 3,250,000 cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 33: 1111MDDEL50TF

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >949,500đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111MDDEL50TF giảm 50% tối đa 949,500 cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 34: 1111MDDEL50RM

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >1,745,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111MDDEL50RM giảm 50% tối đa 1,745,000 cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 35: 1111MDDFA50JK

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >199,500đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111MDDFA50JK giảm 50% tối đa 199,500 cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 36: 1111MDDFA50BI

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >100,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111MDDFA50BI giảm 50% tối đa 100,000 cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 37: 1111MDDFM50OL

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >192,500đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111MDDFM50OL giảm 50% tối đa 192,500 cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 38: 1111MDDFM50MM

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >349,500đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111MDDFM50MM giảm 50% tối đa 349,500 cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 39: 1111MDDFM50BE

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >182,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111MDDFM50BE giảm 50% tối đa 182,000 cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 40: 1111MDDLS50SE

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >295,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111MDDLS50SE giảm 50% tối đa 295,000 cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 41: 1111MDDLS50VD

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >449,500đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111MDDLS50VD giảm 50% tối đa 449,500 cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 42: 11GIAM70K9H1

 • Áp dụng từ 09:00:00 11/11/2021 đến 12:00:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11GIAM70K9H1 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 09:00 - 11/11/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 43: 11GIAM70K0H1

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 09:00:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11GIAM70K0H1 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 44: 11GIAM70K15H1

 • Áp dụng từ 15:00:00 11/11/2021 đến 18:00:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11GIAM70K15H1 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 15:00 - 11/11/2021 18:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 45: 11GIAM70K12H1

 • Áp dụng từ 12:00:00 11/11/2021 đến 15:00:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11GIAM70K12H1 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 12:00 - 11/11/2021 15:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 46: 11GIAM70K21H1

 • Áp dụng từ 21:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11GIAM70K21H1 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 21:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 47: 11GIAM70K18H1

 • Áp dụng từ 18:00:00 11/11/2021 đến 21:00:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11GIAM70K18H1 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 18:00 - 11/11/2021 21:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 48: 11MALL50K9H1

 • Áp dụng từ 09:00:00 11/11/2021 đến 12:00:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11MALL50K9H1 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 09:00 - 11/11/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 49: 11MALL50K0H1

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 09:00:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11MALL50K0H1 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 50: 11MALL50K15H1

 • Áp dụng từ 15:00:00 11/11/2021 đến 18:00:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11MALL50K15H1 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 15:00 - 11/11/2021 18:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 51: 11MALL50K12H1

 • Áp dụng từ 12:00:00 11/11/2021 đến 15:00:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11MALL50K12H1 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 12:00 - 11/11/2021 15:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 52: 11MALL50K21H1

 • Áp dụng từ 21:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11MALL50K21H1 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 21:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 53: 11MALL50K18H1

 • Áp dụng từ 18:00:00 11/11/2021 đến 21:00:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11MALL50K18H1 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 18:00 - 11/11/2021 21:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 54: 11GIAM70K9H0

 • Áp dụng từ 09:00:00 11/11/2021 đến 12:00:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11GIAM70K9H0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 09:00 - 11/11/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 55: 11GIAM70K0H0

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 09:00:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11GIAM70K0H0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 56: 11GIAM70K15H0

 • Áp dụng từ 15:00:00 11/11/2021 đến 18:00:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11GIAM70K15H0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 15:00 - 11/11/2021 18:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 57: 11GIAM70K12H0

 • Áp dụng từ 12:00:00 11/11/2021 đến 15:00:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11GIAM70K12H0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 12:00 - 11/11/2021 15:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 58: 11GIAM70K21H0

 • Áp dụng từ 21:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11GIAM70K21H0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 21:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 59: 11GIAM70K18H0

 • Áp dụng từ 18:00:00 11/11/2021 đến 21:00:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11GIAM70K18H0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 18:00 - 11/11/2021 21:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 60: SPPNOV1121A

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Giảm ngay 10,000đ Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPNOV1121A giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên App Shopee. HSD: 11/11/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 61: SPPNOV1121N

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Giảm ngay 10,000đ Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay, dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPNOV1121N giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên App Shopee. HSD: 11/11/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 62: 11ELSALE1

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Giảm 5% Đơn tối thiểu 3,000,000đ Giảm tối đa >1,000,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11ELSALE1 giảm 5% tối đa 1 triệu cho đơn hàng hợp lệ từ 3 triệu trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 63: 11FASHIONSALE1

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Giảm ngay 10,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11FASHIONSALE1 giảm tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 64: 11FMCGSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11FMCGSALE giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 65: 11LIFESALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11LIFESALE giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 66: 11FMCGSALE1

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >40,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11FMCGSALE1 giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 67: LIFET1111

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 150,000đ Giảm tối đa >50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFET1111 giảm 10% tối đa 50k cho đơn hàng từ 150k trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 68: LIFEB1111

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >80,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFEB1111 giảm 10% tối đa 80k cho đơn hàng từ 99k trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 69: LIFEHL1111

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >80,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFEHL1111 giảm 10% tối đa 80k cho đơn hàng từ 250k trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 70: 11MALL50K0H0

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 09:00:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11MALL50K0H0 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 71: 1111NAFTRA0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm ngay 111,000đ Đơn tối thiểu 111,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111NAFTRA0H giảm tối đa 111000 cho đơn hàng 111000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 11/11/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 72: WABRBI11

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >100,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABRBI11 giảm ngay 10% (tối đa 100K) cho đơn hàng từ 500K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 11/11/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 73: WABR250K

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABR250K giảm ngay 10% (tối đa 50K) cho đơn hàng từ 250K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 11/11/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 74: WABRUL11

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >30,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABRUL11 giảm ngay 10% (tối đa 30K) cho đơn hàng từ 99K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 11/11/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 75: WABRTL11

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABRTL11 giảm ngay 10% (tối đa 50K) cho đơn hàng từ 250K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 11/11/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 76: WABRGM11

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABRGM11 giảm ngay 10% (tối đa 50K) cho đơn hàng từ 250K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 11/11/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 77: 11LSSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Giảm ngay 10,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11LSSALE giảm tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 78: 11MALL50K9H0

 • Áp dụng từ 09:00:00 11/11/2021 đến 12:00:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11MALL50K9H0 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 09:00 - 11/11/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 79: 11MALL50K21H0

 • Áp dụng từ 21:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11MALL50K21H0 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 21:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 80: 11MALL50K18H0

 • Áp dụng từ 18:00:00 11/11/2021 đến 21:00:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11MALL50K18H0 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 18:00 - 11/11/2021 21:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 81: 11MALL50K15H0

 • Áp dụng từ 15:00:00 11/11/2021 đến 18:00:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11MALL50K15H0 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 15:00 - 11/11/2021 18:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 82: 11MALL50K12H0

 • Áp dụng từ 12:00:00 11/11/2021 đến 15:00:00 11/11/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11MALL50K12H0 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 12:00 - 11/11/2021 15:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 83: FMCG100K

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 1,000,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Nhập mã FMCG100K giảm tối đa 100000 cho đơn từ 1 triệu. HSD: 23:59 11/11/2021. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 84: FMCGHOT

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 400,000đ Giảm tối đa >80,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Nhập mã FMCGHOT giảm 10% tối đa 80000 cho đơn từ 400000. HSD: 23:59 11/11/2021. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 85: FMCGMALL

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >80,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã FMCGMALL giảm 8% tối đa 80000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 11/11/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 86: 11CBSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Giảm 12% Đơn tối thiểu 150,000đ Giảm tối đa >100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11CBSALE giảm 12% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 87: INCU500

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 2,990,000đ Giảm tối đa >500,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã INCU500 giảm 7% tối đa 500000 cho đơn từ 2990000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Code 88: INCU150

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 699,000đ Giảm tối đa >150,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã INCU150 giảm 7% tối đa 150000 cho đơn từ 699000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Code 89: INCU50

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã INCU50 giảm 7% tối đa 50000 cho đơn từ 250000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Code 90: LT150

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 699,000đ Giảm tối đa >150,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã LT150 giảm 7% tối đa 150000 cho đơn từ 699000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Code 91: LT50

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã LT50 giảm 7% tối đa 50000 cho đơn từ 250000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Mã hoàn xu Shopee 11.11

Code 92: EBVHOAN70K

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 09:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 500,000đ Hoàn tối đa 70,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã EBVHOAN70K hoàn 10% tối đa 70K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 93: 1111NAFTILU0

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 30,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111NAFTILU0 hoàn 50% tối đa 30000 Shopee Xu cho đơn hàng 50000. Hạn sử dụng: 23:59 11/11/2021. Mỗi người chỉ sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 94: 1111NAFTILU12

 • Áp dụng từ 12:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 30,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111NAFTILU12 hoàn 50% tối đa 30000 Shopee Xu cho đơn hàng 50000. Hạn sử dụng: 23:59 11/11/2021. Mỗi người chỉ sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 95: 1111NAFTILU18

 • Áp dụng từ 18:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 30,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111NAFTILU18 hoàn 50% tối đa 30000 Shopee Xu cho đơn hàng 50000. Hạn sử dụng: 23:59 11/11/2021. Mỗi người chỉ sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 96: 1111NAFTILU9

 • Áp dụng từ 09:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 30,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1111NAFTILU9 hoàn 50% tối đa 30000 Shopee Xu cho đơn hàng 50000. Hạn sử dụng: 23:59 11/11/2021. Mỗi người chỉ sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 97: CCBSPIKEL1111

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Hoàn 20% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 50,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBSPIKEL1111 hoàn 20% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 98: 11VCDHOAN30K

 • Áp dụng từ 16:00:00 11/11/2021 đến 18:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 30,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11VCDHOAN30K hoàn tối đa 30K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 16:00 - 11/11/2021 18:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 99: 11VCDHOAN111K

 • Áp dụng từ 10:00:00 11/11/2021 đến 12:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 500,000đ Hoàn tối đa 111,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11VCDHOAN111K hoàn tối đa 111K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 10:00 - 11/11/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 100: 11HOAN111K21H

 • Áp dụng từ 21:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 111,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11HOAN111K21H hoàn 50% tối đa 111K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/01/2021 21:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 101: 11HOAN111K18H

 • Áp dụng từ 18:00:00 11/11/2021 đến 21:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 111,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11HOAN111K18H hoàn 50% tối đa 111K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 18:00 - 11/01/2021 21:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 102: 11HOAN111K15H

 • Áp dụng từ 15:00:00 11/11/2021 đến 18:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 111,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11HOAN111K15H hoàn 50% tối đa 111K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 15:00 - 11/11/2021 18:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 103: 11HOAN111K12H

 • Áp dụng từ 12:00:00 11/11/2021 đến 15:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 111,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11HOAN111K12H hoàn 50% tối đa 111K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 12:00 - 11/11/2021 15:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 104: 11HOAN111K9H

 • Áp dụng từ 09:00:00 11/11/2021 đến 12:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 111,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11HOAN111K9H hoàn 50% tối đa 111K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 09:00 - 11/11/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 105: 11HOAN1111K0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 09:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 5,000,000đ Hoàn tối đa 1,111,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11HOAN1111K0H hoàn tối đa 1111000 Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 5 triệu trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 106: 11HOAN20K9H1

 • Áp dụng từ 09:00:00 11/11/2021 đến 12:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11HOAN20K9H1 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 09:00 - 11/11/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 107: 11HOAN20K0H1

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 09:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11HOAN20K0H1 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 108: 11HOAN20K15H1

 • Áp dụng từ 15:00:00 11/11/2021 đến 18:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11HOAN20K15H1 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 15:00 - 11/11/2021 18:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 109: 11HOAN20K12H1

 • Áp dụng từ 12:00:00 11/11/2021 đến 15:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11HOAN20K12H1 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 12:00 - 11/11/2021 15:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 110: 11HOAN20K21H1

 • Áp dụng từ 21:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11HOAN20K21H1 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 21:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 111: 11HOAN20K18H1

 • Áp dụng từ 18:00:00 11/11/2021 đến 21:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 11HOAN20K18H1 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 18:00 - 11/11/2021 21:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 112: 11HOAN20K9H0

 • Áp dụng từ 09:00:00 11/11/2021 đến 12:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11HOAN20K9H0 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 09:00 - 11/11/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 113: 11HOAN20K0H0

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 09:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11HOAN20K0H0 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 114: 11HOAN20K15H0

 • Áp dụng từ 15:00:00 11/11/2021 đến 18:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11HOAN20K15H0 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 15:00 - 11/11/2021 18:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 115: 11HOAN20K12H0

 • Áp dụng từ 12:00:00 11/11/2021 đến 15:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11HOAN20K12H0 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 12:00 - 11/11/2021 15:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 116: 11HOAN20K21H0

 • Áp dụng từ 21:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11HOAN20K21H0 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 21:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 117: 11HOAN20K18H0

 • Áp dụng từ 18:00:00 11/11/2021 đến 21:00:00 11/11/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11HOAN20K18H0 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 18:00 - 11/11/2021 21:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 118: 11ELSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Hoàn 7% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 500,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11ELSALE hoàn 7% tối đa 500K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 119: 11FASHIONSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Hoàn tối đa 30,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 11FASHIONSALE hoàn 10% tối đa 30K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 11/11/2021 00:00 - 11/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 120: SPPHD1111

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Hoàn 3% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHD1111 Hoàn 3% tối đa 20000 xu cho đơn từ 0đ. HSD: 11/11/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay… Xem thêm điều kiện

Code 121: SPPHDNW1111

 • Áp dụng từ 00:00:00 11/11/2021 đến 23:59:00 11/11/2021
 • Hoàn 4% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay, dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHDNW1111 Hoàn 4% tối đa 20000 xu cho đơn từ 0đ. HSD: 11/11/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay. Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Mã miễn phí vận chuyển Shopee 11.11

Ngoài ra có nhiều mã miễn phí vận chuyển đơn từ 0đ, miễn phí vận chuyển 10k, 15k, FreeshipExtra nhân sự kiện siêu sale Shopee 11.11 này. Chi tiết lấy tại đây

Ps: Chúc bạn săn Sale Shopee 11.11 vui vẻ. Không quên tham gia nhóm săn sale trên Facebook tại đây để cùng trao đổi kinh nghiệm săn sale cũng như chia sẻ mã giảm giá!