Mã giảm giá Shopee 20.8 - Siêu Sale hoàn xu

Voucher mã giảm giá Shopee cho ngày mai 20.8 sự kiện Siêu sale hoàn xu tại Shopee - đây là sự kiện Sale nhiều sản phẩm bán chạy hàng hiệu giảm sâu đến 50% từ các thương hiệu nổi tiếng. Danh sách gồm mã giảm giá & hoàn xu shopee, mã miễn phí vận chuyển.

Cập nhập 23h18 ngày 19/8: Hiện tại có 67 voucher code Shopee cho riêng ngày 20/8

Code 1: 208NAFLABSP

 • Áp dụng từ 18:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208NAFLABSP giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 20/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 2: 208NAFLABSL

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208NAFLABSL giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 20/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 3: 208LIFECAB

 • Áp dụng từ 18:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208LIFECAB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 20/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 4: 208ELHACAB

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208ELHACAB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 20/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 5: 208FASCAB

 • Áp dụng từ 12:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208FASCAB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 20/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

:hotsprings: Độc quyền:
Bạn có thể tìm mã giảm giá từng sản phẩm trên Shopee: Vào Mã giảm giá Shopee - ShopeeAnalytics.com khám phá ngay!!!

Code 6: 208NAFLABSR

 • Áp dụng từ 09:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208NAFLABSR giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 20/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 7: 208NAFLABSS

 • Áp dụng từ 12:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208NAFLABSS giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 20/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 8: 208FMCGCAB

 • Áp dụng từ 09:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208FMCGCAB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 20/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 9: 208FMCGHIABSSA

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208FMCGHIABSSA giảm 10% tối đa 50000 cho đơn hàng 250000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 20/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 10: 208FASHIABS

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208FASHIABS giảm 10% tối đa 50000 cho đơn hàng 99000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 20/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 11: 208LIFEHIABS

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 150,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208LIFEHIABS giảm 10% tối đa 50000 cho đơn hàng 150000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 20/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 12: 208ELHAHIABS

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 300,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208ELHAHIABS giảm 10% tối đa 50000 cho đơn hàng 300000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 20/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 13: 208LIFESALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208LIFESALE giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K. HSD: 20/08/2021 0:00 - 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 14: 208CBSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm 12% Đơn tối thiểu 150,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208CBSALE giảm 12% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K. HSD: 20/08/2021 0:00 - 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 15: 208FASHIONSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208FASHIONSALE giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K. HSD: 20/08/2021 0:00 - 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 16: 208FMCGSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 500,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208FMCGSALE giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K. HSD: 20/08/2021 0:00 - 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 17: 208QUABANMOI25K

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm ngay 25,000đ Đơn tối thiểu 150,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho người mới.
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208QUABANMOI25K giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 18: 208GIAM70K0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 09:00:00 20/08/2021
 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 208GIAM70K0H giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 19: 208QUABANMOI20K

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm ngay 20,000đ Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho người mới.
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208QUABANMOI20K giảm tối đa 20K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 20: 208ELHASHB

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208ELHASHB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 20/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 21: 208FASSHB

 • Áp dụng từ 12:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208FASSHB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 20/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 22: 208FMCGSHB

 • Áp dụng từ 09:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208FMCGSHB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 20/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 23: 208LIFESHB

 • Áp dụng từ 18:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208LIFESHB giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 20/8/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 24: 208FMCGBGG

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm ngay 30,000đ Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208FMCGBGG giảm tối đa 30000 cho đơn hàng 99000 trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng : 20/8/2021 - 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 25: LIFEMALL208

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 200,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFEMALL208 giảm 10% tối đa 40K đơn từ 200K. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 20/08/2021. Số lượng có hạn. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 26: ELMALL1TR

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021

 • Giảm 5% Đơn tối thiểu 3,000,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã ELMALL1TR giảm 5% tối đa 1tr cho đơn từ 3tr trên ứng dụng Shopee. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 20/8/2021 23:59. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Code 27: SPPAUG2121FSS

 • Áp dụng từ 00:00:00 21/08/2021 đến 23:59:00 21/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay, dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã SPPAUG2121FSS giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng Freeship Xtra hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 21/08/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 28: 2108QUABANMOI20K

 • Áp dụng từ 00:00:00 21/08/2021 đến 23:59:00 21/08/2021
 • Giảm ngay 20,000đ Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định, Dành cho người mới.
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 2108QUABANMOI20K giảm tối đa 20K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 21/08/2021 00:00 - 21/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 29: 2108QUABANMOI25K

 • Áp dụng từ 00:00:00 21/08/2021 đến 23:59:00 21/08/2021
 • Giảm ngay 25,000đ Đơn tối thiểu 150,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định, Dành cho người mới.
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 2108QUABANMOI25K giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 21/08/2021 00:00 - 21/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 30: SKAMPUSH8

 • Áp dụng từ 00:00:00 21/08/2021 đến 23:59:00 31/08/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 200,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SKAMPUSH8 giảm 10% cho đơn từ 200K, tối đa 100K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: 23h59 31/08/2021. Voucher số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 31: SKAMPUSHA8

 • Áp dụng từ 00:00:00 21/08/2021 đến 23:59:00 31/08/2021

 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 300,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SKAMPUSHA8 giảm 8% cho đơn từ 300K, tối đa 50K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: 23h59 31/08/2021. Voucher số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 32: 208GIAM70K0H1

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 09:00:00 20/08/2021
 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 208GIAM70K0H1 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 33: 208MDDEL0HAPL

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021

 • Giảm ngay 2,291,000đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208MDDEL0HAPL giảm tối đa 2291000 cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ sản phẩm thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50%. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 34: 208MDDEL0HAMP

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021

 • Giảm ngay 2,076,000đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208MDDEL0HAMP giảm tối đa 2076000 cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ sản phẩm thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50%. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 35: 208MDDEL0HAIA

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021

 • Giảm ngay 900,000đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208MDDEL0HAIA giảm tối đa 900K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ sản phẩm thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50% . HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 36: 208MDDEL0HAAP

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021

 • Giảm ngay 391,000đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208MDDEL0HAAP giảm tối đa 391K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ sản phẩm thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50% . HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 37: 208MDDEL0HTEA

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021

 • Giảm ngay 195,000đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208MDDEL0HTEA giảm tối đa 195K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ sản phẩm thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50%. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 38: FMCGHOT

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 400,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã FMCGHOT giảm 10% tối đa 80000 cho đơn từ 400000. HSD: 23:59 20/8/2021. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 39: FMCGMALL

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 250,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã FMCGMALL giảm 8% tối đa 80000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 20/8/2021. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 40: SMA2008

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SMA2008 giảm 10% tối đa 30,000vnđ cho đơn từ 99,000vnđ khi mua hàng trên App. Số lượng có hạn. Hiệu lực từ 00:00 ngày 20/08/2021 đến 23:59 ngày 20/08/2021. Xem thêm điều kiện

Mã hoàn xu Shopee 20.8

Code 41: 208EBV20K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 12:00:00 20/08/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 99,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208EBV20K0 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 42: 208EBV70K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 12:00:00 20/08/2021

 • Hoàn 9% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 70,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208EBV70K0 hoàn 9% tối đa 70K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 43: 208EBV100K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 12:00:00 20/08/2021

 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 500,000đ Hoàn tối đa 100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208EBV100K0 hoàn 10% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 44: 208EBV70K1

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 12:00:00 20/08/2021

 • Hoàn 9% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 70,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208EBV70K1 hoàn 9% tối đa 70K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 45: 208EBV20K1

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 12:00:00 20/08/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 99,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208EBV20K1 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 46: 208EBV100K1

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 12:00:00 20/08/2021

 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 500,000đ Hoàn tối đa 100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208EBV100K1 hoàn 10% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 47: SPP20AUG21EB

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Hoàn 20% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 15,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã SPP20AUG21EB hoàn 20% tối đa 15K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K và thanh toán ShopeePay. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 48: CCBHUNT0820

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 99,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBHUNT0820 hoàn 50% tối đa 99K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 49: 208ELSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Hoàn 7% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 500,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208ELSALE hoàn 7% tối đa 500K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K. HSD: 20/08/2021 0:00 - 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 50: 208HOANBAN20K

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208HOANBAN20K hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 51: 208MALL50K0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 09:00:00 20/08/2021
 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Hoàn tối đa 50,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Áp dụng cho một số sản phẩm Shopee Mall và người dùng nhất định. Mã 208MALL50K0H hoàn 10% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 52: 208HOAN15K0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 09:00:00 20/08/2021
 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 15,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 208HOAN15K0H hoàn tối đa 15K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 53: 208HUNT999K

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 02:00:00 20/08/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 1,500,000đ Hoàn tối đa 999,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208HUNT999K hoàn 50% tối đa 999K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 1,5 triệu. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 02:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 54: 208HUNT99K21H

 • Áp dụng từ 21:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 99,000đ Hoàn tối đa 99,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208HUNT99K21H hoàn 50% tối đa 99K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K. HSD: 20/08/2021 21:00 - 20/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 55: 208HUNT99K15H

 • Áp dụng từ 15:00:00 20/08/2021 đến 18:00:00 20/08/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 99,000đ Hoàn tối đa 99,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208HUNT99K15H hoàn 50% tối đa 99K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K. HSD: 20/08/2021 15:00 - 20/08/2021 18:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 56: 208HUNT99K18H

 • Áp dụng từ 18:00:00 20/08/2021 đến 21:00:00 20/08/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 99,000đ Hoàn tối đa 99,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208HUNT99K18H hoàn 50% tối đa 99K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K. HSD: 20/08/2021 18:00 - 20/08/2021 21:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 57: 208HUNT99K12H

 • Áp dụng từ 12:00:00 20/08/2021 đến 15:00:00 20/08/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 99,000đ Hoàn tối đa 99,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208HUNT99K12H hoàn 50% tối đa 99K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K. HSD: 20/08/2021 12:00 - 20/08/2021 15:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 58: 208HUNT99K9H

 • Áp dụng từ 09:00:00 20/08/2021 đến 12:00:00 20/08/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 99,000đ Hoàn tối đa 99,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 208HUNT99K9H hoàn 50% tối đa 99K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K. HSD: 20/08/2021 09:00 - 20/08/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 59: 208DROP30K

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 02:00:00 20/08/2021

 • Hoàn 15% Đơn tối thiểu 99,000đ Hoàn tối đa 30,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208DROP30K hoàn 15% tối đa 30K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 02:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 60: SPPAUG2121CCB

 • Áp dụng từ 00:00:00 21/08/2021 đến 23:59:00 21/08/2021
 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 10,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay, dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã SPPAUG2121CCB hoàn 10% tối đa 10K xu cho đơn hàng Hoàn Xu Xtra hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 21/08/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 61: 2108HOANBAN20K

 • Áp dụng từ 00:00:00 21/08/2021 đến 23:59:00 21/08/2021
 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định, Dành cho người mới.
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 2108HOANBAN20K hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 21/08/2021 00:00 - 21/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 62: CCBHUNT0821

 • Áp dụng từ 00:00:00 21/08/2021 đến 23:59:00 21/08/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 150,000đ Hoàn tối đa 50,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBHUNT0821 hoàn tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 150K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 21/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 63: SPPHD208

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Hoàn 3% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 30,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHD208 Hoàn 3% tối đa 30000 xu cho đơn từ 0đ. HSD: 20/08/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay… Xem thêm điều kiện

Code 64: 208MALL50K0H1

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 09:00:00 20/08/2021
 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Hoàn tối đa 50,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Áp dụng cho một số sản phẩm Shopee Mall và người dùng nhất định. Mã 208MALL50K0H1 hoàn 10% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 65: 208HOAN15K0H1

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 09:00:00 20/08/2021
 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 15,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 208HOAN15K0H1 hoàn tối đa 15K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 66: SPPHDNW208

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 23:59:00 20/08/2021
 • Hoàn 4% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 30,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHDNW208 Hoàn 4% tối đa 30000 xu cho đơn từ 0đ. HSD: 20/08/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay… Xem thêm điều kiện

Code 67: 208DROP99K

 • Áp dụng từ 00:00:00 20/08/2021 đến 02:00:00 20/08/2021

 • Hoàn 15% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 99,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 208DROP99K hoàn 15% tối đa 99K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/08/2021 00:00 - 20/08/2021 02:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Mã miễn phí vận chuyển Shopee 20.8

Ngoài ra có nhiều mã miễn phí vận chuyển đơn từ 0đ, miễn phí vận chuyển 10k, 15k, FreeshipExtra nhân sự kiện siêu sale hoàn xu 20.8 này. Chi tiết lấy tại đây

Thông tin thêm: Shopee 20.8 - Ngày Hội Siêu Sale Hoàn Xu 50% Hot Nhất Năm!

1 Likes