Mã giảm giá Lazada 20k hôm nay cho đơn hàng từ 99k

Mã giảm giá Lazada 20k hôm nay cho đơn hàng từ 99k
5.0 1

Mỗi ngày 1 Voucher phía Lazada sẽ tặng mã giảm giá, Bạn đọc nhớ theo dõi mỗi ngày để nhận nhé!

Cập nhập 13h ngày 29/04/2020:

Lazada gửi mã giảm giá hôm nay:

Code: LAZGIAOHANGANTOAN

:star2:Số lượt dùng: 100
:gem:Giá trị voucher: Voucher giảm 20K cho đơn 99K (CHỈ TRÊN APP)
:stopwatch:Thời hạn sử dụng: DUY NHẤT HÔM NAY (29/04/2020)

Mua sắm ngay: https://tvms.info/Lazada_tE

1 Like

Voucher Lazada 18/3

Tóm tắt

Mỗi ngày 1 Voucher phía Lazada sẽ tặng mã giảm giá, Bạn đọc nhớ theo dõi mỗi ngày để nhận nhé!

Cập nhập 13h ngày 18/03/2020:

Lazada gửi mã giảm giá hôm nay:

Code: 20KLAZSALEBANMUA

:star2:Số lượt dùng: 100
:gem:Giá trị voucher: Voucher giảm 20K cho đơn 188K (CHỈ TRÊN APP)
:stopwatch:Thời hạn sử dụng: DUY NHẤT HÔM NAY (18/03/2020)

Mua sắm ngay: https://tvms.info/Lazada_tE

Chờ đón voucher vào 13h hàng ngày nhé!

Voucher Lazada 20/3

Tóm tắt

Mỗi ngày 1 Voucher phía Lazada sẽ tặng mã giảm giá, Bạn đọc nhớ theo dõi mỗi ngày để nhận nhé!

Cập nhập 13h ngày 18/02/2020:

Lazada gửi mã giảm giá hôm nay:

Code: 20KLAZSALEBANMUA

:star2:Số lượt dùng: 100
:gem:Giá trị voucher: Voucher giảm 20K cho đơn 188K (CHỈ TRÊN APP)
:stopwatch:Thời hạn sử dụng: DUY NHẤT HÔM NAY (20/03/2020)

Mua sắm ngay: https://tvms.info/Lazada_tE

Voucher Lazada 23/3

Tóm tắt

Mỗi ngày 1 Voucher phía Lazada sẽ tặng mã giảm giá, Bạn đọc nhớ theo dõi mỗi ngày để nhận nhé!

Cập nhập 13h ngày 23/03/2020:

Lazada gửi mã giảm giá hôm nay:

Code: 20KLAZBDCAMP

:star2:Số lượt dùng: 100
:gem:Giá trị voucher: Voucher giảm 20K cho đơn 188K (CHỈ TRÊN APP)
:stopwatch:Thời hạn sử dụng: DUY NHẤT HÔM NAY (20/03/2020)

Mua sắm ngay: https://tvms.info/Lazada_tE

Voucher Lazada 24/3

Tóm tắt

Mỗi ngày 1 Voucher phía Lazada sẽ tặng mã giảm giá, Bạn đọc nhớ theo dõi mỗi ngày để nhận nhé!

Cập nhập 13h ngày 24/03/2020:

Lazada gửi mã giảm giá hôm nay:

Code: 20KLAZBD8TH

:star2:Số lượt dùng: 100
:gem:Giá trị voucher: Voucher giảm 20K cho đơn 188K (CHỈ TRÊN APP)
:stopwatch:Thời hạn sử dụng: DUY NHẤT HÔM NAY (24/03/2020)

Mua sắm ngay: https://tvms.info/Lazada_tE

Voucher Lazada 25/3

Tóm tắt

Mỗi ngày 1 Voucher phía Lazada sẽ tặng mã giảm giá, Bạn đọc nhớ theo dõi mỗi ngày để nhận nhé!

Cập nhập 13h ngày 25/03/2020:

Lazada gửi mã giảm giá hôm nay:

Code: 20KVOCUNGCUC

:star2:Số lượt dùng: 100
:gem:Giá trị voucher: Voucher giảm 20K cho đơn 188K (CHỈ TRÊN APP)
:stopwatch:Thời hạn sử dụng: DUY NHẤT HÔM NAY (25/03/2020)

Mua sắm ngay: https://tvms.info/Lazada_tE

Voucher Lazada 26/3

Tóm tắt

Mỗi ngày 1 Voucher phía Lazada sẽ tặng mã giảm giá, Bạn đọc nhớ theo dõi mỗi ngày để nhận nhé!

Cập nhập 13h ngày 26/03/2020:

Lazada gửi mã giảm giá hôm nay:

Code: 20KSALE4EVER

:star2:Số lượt dùng: 100
:gem:Giá trị voucher: Voucher giảm 20K cho đơn 188K (CHỈ TRÊN APP)
:stopwatch:Thời hạn sử dụng: DUY NHẤT HÔM NAY (2603/2020)

Mua sắm ngay: https://tvms.info/Lazada_tE

Voucher Lazada 27/3

Tóm tắt

Mỗi ngày 1 Voucher phía Lazada sẽ tặng mã giảm giá, Bạn đọc nhớ theo dõi mỗi ngày để nhận nhé!

Cập nhập 8h ngày 27/03/2020:

Lazada gửi mã giảm giá hôm nay:

Code: NGAPTRONGSALE

:star2:Số lượt dùng: 100
:gem:Giá trị voucher: Voucher giảm 20K cho đơn 99K (CHỈ TRÊN APP)
:stopwatch:Thời hạn sử dụng: DUY NHẤT HÔM NAY (27/03/2020)

Mua sắm ngay: https://tvms.info/Lazada_tE

Voucher Lazada 29/4

Tóm tắt

Mỗi ngày 1 Voucher phía Lazada sẽ tặng mã giảm giá, Bạn đọc nhớ theo dõi mỗi ngày để nhận nhé!

Cập nhập 13h ngày 29/04/2020:

Lazada gửi mã giảm giá hôm nay:

Code: LAZGIAOHANGANTOAN

:star2:Số lượt dùng: 100
:gem:Giá trị voucher: Voucher giảm 20K cho đơn 99K (CHỈ TRÊN APP)
:stopwatch:Thời hạn sử dụng: DUY NHẤT HÔM NAY (29/04/2020)

Mua sắm ngay: https://tvms.info/Lazada_tE