[HOT] 45 Mã giảm giá Shopee riêng ngày 15.9 không thể bỏ lỡ

[HOT] 45 Mã giảm giá Shopee riêng ngày 15.9 không thể bỏ lỡ https://thuvienmuasam.com/uploads/default/optimized/2X/c/c58beaea82c40d66bec2ae22019fafc6a0c16812_2_1024x492.jpeg
none 5.0 1

Không nơi nào có thể rẻ hơn tại Shopee với 45 Voucher cực Hot cho 15.9, 45 Code này đa phần là code giảm giá kèm hoàn xu, ngoài ra còn có miễn phí vận chuyển được tặng trong mỗi ví Voucher.

Mã giảm giá Shopee 15.09

 Lưu ý nhanh:
- Loại Voucher lưu trên banner: bạn cần đến nơi lưu và lưu trực tiếp
- Loại Voucher giảm giá: Bạn có thể copy code nhập vào ví Voucher

Code 1: 159EBV15K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 12:00:00 15/09/2021

 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 159EBV15K0 giảm tối đa 15K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 00:00 - 15/09/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 2: 159ELHASHB0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 159ELHASHB0H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 3: 159FMCGSHB9H

 • Áp dụng từ 09:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 159FMCGSHB9H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 4: 159FASSHB12H

 • Áp dụng từ 12:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 159FASSHB12H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 5: 159LIFESHB18H

 • Áp dụng từ 18:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 159LIFESHB18H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 6: 159NAFLABS12

 • Áp dụng từ 12:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159NAFLABS12 giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 7: 159NAFLABS0

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159NAFLABS0 giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 8: 159NAFLABS18

 • Áp dụng từ 18:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159NAFLABS18 giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 9: 159NAFLABS9

 • Áp dụng từ 09:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159NAFLABS9 giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 10: 159ELHACAB0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 159ELHACAB0H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 11: 159FMCGCAB9H

 • Áp dụng từ 09:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 159FMCGCAB9H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 12: 159FASCAB12H

 • Áp dụng từ 12:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 159FASCAB12H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 13: 159LIFECAB18H

 • Áp dụng từ 18:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 159LIFECAB18H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 14: 159HUNT150K12H

 • Áp dụng từ 12:00:00 15/09/2021 đến 21:00:00 15/09/2021

 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 250,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159HUNT150K12H giảm 50% tối đa 150K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 12:00 - 15/09/2021 21:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 15: 159HUNT999K0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 09:00:00 15/09/2021

 • Giảm ngay 999,000đ Đơn tối thiểu 2,000,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159HUNT999K0H giảm tối đa 999K cho đơn hàng hợp lệ từ 2 triệu trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 00:00 - 15/09/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 16: SPPSEP1521A

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm ngay 10,000đ Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPSEP1521A giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 15/09/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 17: SPPSEP1521N

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm ngay 10,000đ Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay, dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPSEP1521N giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 15/09/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 18: FMCG100K

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 1,000,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã FMCG100K giảm tối đa 100000 cho đơn từ 1000000. HSD: 23:59 15/9/2021. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 19: FMCGHOT

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 400,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã FMCGHOT giảm 10% tối đa 80000 cho đơn từ 400000. HSD: 23:59 15/9/2021. Số lượng có hạn. Mã áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 20: 159FMCGSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021

 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 500,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159FMCGSALE giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 00:00 - 15/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 21: 159FMCGHABSSA

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159FMCGHABSSA giảm 10%, tối đa 50000 cho đơn hàng 250000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 22: 159LIFEHABSPI

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 150,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159LIFEHABSPI giảm 10%, tối đa 50000 cho đơn hàng 150000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 23: 159LIFESALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159LIFESALE giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 00:00 - 15/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 24: 159FASHABSSO

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159FASHABSSO giảm 10%, tối đa 50000 cho đơn hàng 99000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 25: 159ELHAHABSSI

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 300,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159ELHAHABSSI giảm 10%, tối đa 50000 cho đơn hàng 300000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 15/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 26: 159MDDEL0HAPP

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021

 • Giảm ngay 391,000đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159MDDEL0HAPP giảm 391K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ sản phẩm thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50% trên Shopee. HSD: 15/09/2021 00:00 - 15/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 27: 159MDDEL0HLEP

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021

 • Giảm ngay 2,119,000đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159MDDEL0HLEP giảm 2,119,000 cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ sản phẩm thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50% trên Shopee. HSD: 15/09/2021 00:00 - 15/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 28: 159MDDEL0HAPL

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021

 • Giảm ngay 991,000đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159MDDEL0HAPL giảm 991K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ sản phẩm thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50% trên Shopee. HSD: 15/09/2021 00:00 - 15/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 29: 159GIAM70K0H0

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 09:00:00 15/09/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159GIAM70K0H0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 00:00 - 15/09/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 30: SPPD092115

 • Áp dụng từ 12:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPD092115 giảm 50% tối đa 15K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 15/09/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 31: SPPSEP152120

 • Áp dụng từ 12:00:00 15/09/2021 đến 20:59:00 15/09/2021
 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPSEP152120 giảm 50% tối đa 20K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 15/09/2021 20:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 32: 159CBSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021

 • Giảm 12% Đơn tối thiểu 150,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159CBSALE giảm 12% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 00:00 - 15/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Mã hoàn xu Shopee 15.09

Code 33: 22HVCD50K

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 02:00:00 15/09/2021

 • Hoàn 15% Đơn tối thiểu 150,000đ Hoàn tối đa 50,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 22HVCD50K hoàn 15% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 00:00 - 15/09/2021 02:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 34: 159HOAN15K21H0

 • Áp dụng từ 21:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 15,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159HOAN15K21H0 hoàn tối đa 15K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 21:00 - 15/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 35: 159HOAN15K12H0

 • Áp dụng từ 12:00:00 15/09/2021 đến 21:00:00 15/09/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 15,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159HOAN15K12H0 hoàn tối đa 15K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 12:00 - 15/09/2021 21:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 36: 159HOAN15K0H0

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 09:00:00 15/09/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 15,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159HOAN15K0H0 hoàn tối đa 15K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 00:00 - 15/09/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 37: 159FASHIONSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021

 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Hoàn tối đa 30,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159FASHIONSALE hoàn 10% tối đa 30K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 00:00 - 15/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 38: 159ELSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021

 • Hoàn 7% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 500,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159ELSALE hoàn 7% tối đa 500K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 00:00 - 15/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 39: 159HOAN50K0H0

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 09:00:00 15/09/2021

 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Hoàn tối đa 50,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159HOAN50K0H0 hoàn 10% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 00:00 - 15/09/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 40: SPPHDNW159A

 • Áp dụng từ 09:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Hoàn 4% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay, dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng trên App cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHDNW159A Hoàn 4% tối đa 20000 xu cho đơn từ 0đ. HSD: 15/09/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay. Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 41: SPPHDNW159

 • Áp dụng từ 09:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Hoàn 4% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay, dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng trên App cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHDNW159 Hoàn 4% tối đa 20000 xu cho đơn từ 0đ. HSD: 15/09/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay. Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 42: SPPHD159

 • Áp dụng từ 09:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021
 • Hoàn 3% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng trên App cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHD159 Hoàn 3% tối đa 20000 xu cho đơn từ 0đ. HSD: 15/09/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay… Xem thêm điều kiện

Code 43: CCBSPIKEL0915

 • Áp dụng từ 00:00:00 15/09/2021 đến 23:59:00 15/09/2021

 • Hoàn 20% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 50,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBSPIKEL0915 hoàn 20% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 44: 159HOAN30K10H

 • Áp dụng từ 10:00:00 15/09/2021 đến 11:00:00 15/09/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 30,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159HOAN30K10H hoàn 50% tối đa 30K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 10:00 - 15/09/2021 11:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 45: 159HOAN30K16H

 • Áp dụng từ 16:00:00 15/09/2021 đến 17:00:00 15/09/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 30,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 159HOAN30K16H hoàn 50% tối đa 30K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/09/2021 16:00 - 15/09/2021 17:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Voucher miễn phí vận chuyển Shopee 15.9

Ngoài ra có nhiều mã miễn phí vận chuyển đơn từ 0đ, miễn phí vận chuyển 10k, 15k, FreeshipExtra được tặng trong ví Voucher, bạn có thể tự kiểm tra ví, ngoài ra nếu có nhu cầu mua sắm nhiều hơn có thể ghé chuyên trang thu thập mã miễn phí vận chuyển tại đây.

Độc quyền: Bạn có thể Tìm Mã giảm giá từng sản phẩm nhanh hơn với Shopee Analytics