Hơn 80 Voucher Mã Giảm Giá Shopee 10.10 Săn Ngay Kẻo Lỡ

Tổng hợp 82 Voucher Mã Giảm Giá Shopee cho sự kiện Shopee 10.10 Siêu Sale Chính Hãng - đây là sự kiện săn sale hấp dẫn với nhiều sản phẩm hàng hiệu bán chạy, giá giảm sâu đến 50% từ các thương hiệu nổi tiếng. Cập nhật ngay!

* Danh sách gồm mã giảm giá, hoàn xu Shopee và mã miễn phí vận chuyển.
* Lưu ý nhanh:
- Loại Voucher lưu trên banner: bạn cần đến nơi lưu và lưu trực tiếp
- Loại Voucher giảm giá: Bạn có thể copy code nhập vào ví Voucher

Mã giảm giá Shopee 10.10

Code 1: 1010EBV1000KEL

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 09:00:00 10/10/2021

 • Giảm 6% Đơn tối thiểu 5,000,000đ Giảm tối đa >1,000,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010EBV1000KEL giảm 6% tối đa 1 triệu cho đơn hàng hợp lệ từ 5 triệu trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 - 10/10/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 2: 1010GIAM30K16H

 • Áp dụng từ 16:00:00 10/10/2021 đến 17:00:00 10/10/2021

 • Giảm ngay 30,000đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 1010GIAM30K16H giảm tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 16:00 - 10/10/2021 17:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 3: 1010GIAM100K10H

 • Áp dụng từ 10:00:00 10/10/2021 đến 11:00:00 10/10/2021

 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 500,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 1010GIAM100K10H giảm tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 10:00 - 10/10/2021 11:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 4: 1010HUNT1000K

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 09:00:00 10/10/2021

 • Giảm ngay 1,000,000đ Đơn tối thiểu 5,000,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 1010HUNT1000K giảm tối đa 1 triệu cho đơn hàng hợp lệ từ 5 triệu trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 - 10/10/2021 09:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 5: FMCGBMO1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 02:00:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >200,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã FMCGBMO1010 giảm 10% tối đa 200000 cho đơn từ 500000 trên ứng dụng Shopee. HSD: 02:00 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 6: SPPOCT1021A

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm ngay 10,000đ Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPOCT1021A giảm tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 10/10/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 7: SPPOCT1021EB

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm 20% Đơn tối thiểu 50,000đ Giảm tối đa >10,000đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã SPPOCT1021EB giảm 20% tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên Shopee. HSD: 10/10/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 8: 1010EBV70K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 09:00:00 10/10/2021
 • Giảm 9% Đơn tối thiểu 300,000đ Giảm tối đa >70,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010EBV70K0 giảm 9% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 - 10/10/2021 09:00. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 9: 1010ELHAHABSC

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm ngay 1,000,000đ Đơn tối thiểu 4,000,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010ELHAHABSC giảm tối đa 1000000 cho đơn hàng 4000000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 10: 1010NAFHABSB

 • Áp dụng từ 09:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm ngay 1,000,000đ Đơn tối thiểu 4,000,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010NAFHABSB giảm tối đa 1000000 cho đơn hàng 4000000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 11: 1010ELHAHABSE

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 330,000đ Giảm tối đa >100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010ELHAHABSE giảm 10% tối đa 100000 cho đơn hàng 330000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 12: 1010ELSALE1

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 5% Đơn tối thiểu 3,000,000đ Giảm tối đa >1,000,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 1010ELSALE1 giảm 5% tối đa 1 triệu cho đơn hàng hợp lệ từ 3 triệu trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 - 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 13: 1010FMCGHABSF

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 1,000,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010FMCGHABSF giảm tối đa 100000 cho đơn hàng 1000000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 14: 1010FMCGHABSG

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010FMCGHABSG giảm 10% tối đa 100000 cho đơn hàng 500000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 15: 1010FMCGSALE1

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >40,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 1010FMCGSALE1 giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 - 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 16: 1010FMCGSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >100,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 1010FMCGSALE giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 - 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 17: 1010FASHABSH

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 100,000đ Giảm tối đa >100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010FASHABSH giảm 10% tối đa 100000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 18: 1010LIFEHABSI

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 150,000đ Giảm tối đa >100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010LIFEHABSI giảm 10% tối đa 100000 cho đơn hàng 150000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 19: 1010NAFADOJ

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm ngay 20,000đ Đơn tối thiểu 20,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010NAFADOJ giảm tối đa 20000 cho đơn hàng 20000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 20: 1010NAFADOO

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010NAFADOO giảm 10% tối đa 100000 cho đơn hàng 500000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 21: 1010NAFADOR

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010NAFADOR giảm tối đa 100000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 22: WABR1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABR1010 giảm ngay 10% (tối đa 50K) cho đơn hàng từ 250K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 23: 1010LIFESALE1

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 50,000đ Giảm tối đa >15,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 1010LIFESALE1 giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 - 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 24: LIFEMC1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 150,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFEMC1010 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 150K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 10/10/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 25: LIFEB1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFEB1010 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 99K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 10/10/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 26: LIFEAZ1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 150,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFEAZ1010 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 150K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 10/10/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 27: LIFEHL1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >80,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFEHL1010 giảm 10% tối đa 80K cho đơn hàng từ 250K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 10/10/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 28: LT50

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã LT50 giảm 7% tối đa 50000 cho đơn từ 250000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Code 29: 1010FASHIONSALE1

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm ngay 10,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 1010FASHIONSALE1 giảm tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 - 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 30: WABROCT3

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >100,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABROCT3 giảm ngay 10% (tối đa 100K) cho đơn hàng từ 500K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 31: WABRJN10

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABRJN10 giảm ngay 10% (tối đa 50K) cho đơn hàng từ 250K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 32: LIFESK1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 150,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFESK1010 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 150K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 10/10/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 33: LIFEEL1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >80,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFEEL1010 giảm 10% tối đa 80K cho đơn hàng từ 250K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 10/10/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 34: WABROCT

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >30,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABROCT giảm ngay 10% (tối đa 30K) cho đơn hàng từ 99K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 35: LIFEMI1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >30,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFEMI1010 giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 99K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 10/10/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 36: LT150

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 699,000đ Giảm tối đa >150,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã LT150 giảm 7% tối đa 150000 cho đơn từ 699000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Code 37: WABR101050

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABR101050 giảm ngay 10% (tối đa 50K) cho đơn hàng từ 250K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 38: COS1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm ngay 10,000đ Đơn tối thiểu 250,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã COS1010 giảm ngay 10000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 39: FARSBR10A

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >30,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã FARSBR10A giảm ngay 10% (tối đa 30K) cho đơn hàng từ 99K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 10/10/2021. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 40: WABROF10

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >30,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABROF10 giảm ngay 10% (tối đa 30K) cho đơn hàng từ 99K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 41: WABRBI10

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >100,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABRBI10 giảm ngay 10% (tối đa 100K) cho đơn hàng từ 500K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 42: WABRJB10

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >30,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABRJB10 giảm ngay 10% (tối đa 30K) cho đơn hàng từ 99K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 43: COSMALL

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm ngay 30,000đ Đơn tối thiểu 400,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã COSMALL giảm ngay 30000 cho đơn từ 400000. HSD: 23:59 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 44: ELSS1TR

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm 5% Đơn tối thiểu 3,000,000đ Giảm tối đa >1,000,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã ELSS1TR giảm 5% tối đa 1000000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn! Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 45: WABRTK1

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABRTK1 giảm ngay 10% (tối đa 50K) cho đơn hàng từ 250K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 46: WABRSBN1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABRSBN1010 giảm ngay 10% (tối đa 50K) cho đơn hàng từ 250K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 47: WABRCBP10

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >30,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABRCBP10 giảm ngay 10% (tối đa 30K) cho đơn hàng từ 99K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 48: LIFECR1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 300,000đ Giảm tối đa >100,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFECR1010 giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng từ 300K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 10/10/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 49: LIFEDL1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFEDL1010 giảm 8% tối đa 50K cho đơn hàng từ 99K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 10/10/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 50: WABRTL10

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >30,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABRTL10 giảm ngay 10% (tối đa 30K) cho đơn hàng từ 99K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 51: LIFEDE1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFEDE1010 giảm 8% tối đa 50K cho đơn hàng từ 99K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 10/10/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 52: WABRYD101

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >30,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã WABRYD101 giảm ngay 10% (tối đa 30K) cho đơn hàng từ 99K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 53: 1010LIFESHBX

 • Áp dụng từ 18:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010LIFESHBX giảm tối đa 100000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 54: 1010LIFECABB

 • Áp dụng từ 18:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010LIFECABB giảm tối đa 100000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 55: 1010FASSHBW

 • Áp dụng từ 12:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010FASSHBW giảm tối đa 100000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 56: 1010FASCABA

 • Áp dụng từ 12:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010FASCABA giảm tối đa 100000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 57: 1010FMCGSHBV

 • Áp dụng từ 09:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010FMCGSHBV giảm tối đa 100000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 58: 1010FMCGCABZ

 • Áp dụng từ 09:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010FMCGCABZ giảm tối đa 100000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 59: 1010ELHASHBU

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010ELHASHBU giảm tối đa 100000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 60: 1010ELHACABY

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010ELHACABY giảm tối đa 100000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 61: 1010ELHAHABSD

 • Áp dụng từ 09:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm 9% Đơn tối thiểu 5,500,000đ Giảm tối đa >1,000,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010ELHAHABSD giảm 9% tối đa 1000000 cho đơn hàng 5500000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 10/10/2021 23:59 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 62: ELMALL300K

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm 5% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >300,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã ELMALL300K giảm 5% tối đa 300000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn! Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 63: 1010CBSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 12% Đơn tối thiểu 150,000đ Giảm tối đa >100,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 1010CBSALE giảm 12% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 - 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 64: FMCGMALL

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >80,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã FMCGMALL giảm 8% tối đa 80000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 10/10/2021. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 65: FMCGHOT

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 400,000đ Giảm tối đa >80,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã FMCGHOT giảm 10% tối đa 80000 cho đơn từ 400000. HSD: 23:59 10/10/2021. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 66: FMCG100K

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 1,000,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã FMCG100K giảm ngay 100000 cho đơn từ 1000000. HSD: 23:59 10/10/2021. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 67: FMCG10

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >150,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã FMCG10 giảm 8% tối đa 150000 cho đơn từ 500000. HSD: 23:59 10/10/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 68: LIFEM1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 12% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFEM1010 giảm 12% tối đa 50K cho đơn hàng từ 99K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 10/10/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 69: LIFET1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 150,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFET1010 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 150K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 10/10/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 70: ELMALL1TR

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Giảm 5% Đơn tối thiểu 3,000,000đ Giảm tối đa >1,000,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã ELMALL1TR giảm 5% tối đa 1000000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn! Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 71: INCU50

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã INCU50 giảm 7% tối đa 50000 cho đơn từ 250000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Code 72: INCU150

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 699,000đ Giảm tối đa >150,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã INCU150 giảm 7% tối đa 150000 cho đơn từ 699000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Code 73: INCU500

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 2,990,000đ Giảm tối đa >500,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã INCU500 giảm 7% tối đa 500000 cho đơn từ 2990000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Mã hoàn xu Shopee 10.10

Code 74: 1010EBV100K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 09:00:00 10/10/2021
 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 500,000đ Hoàn tối đa 100,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010EBV100K0 hoàn 10% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 - 10/10/2021 09:00. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 75: 1010EBV20K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 09:00:00 10/10/2021
 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 99,000đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 1010EBV20K0 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 - 10/10/2021 09:00. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 76: 1010ELSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Hoàn 7% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 500,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 1010ELSALE hoàn 7% tối đa 500K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 - 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 77: 1010HOAN20K0H0

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 09:00:00 10/10/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 1010HOAN20K0H0 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 - 10/10/2021 09:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 78: REC1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 99,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã REC1010 hoàn tối đa 20,000 xu cho đơn từ 99,000 khi mua hàng trên App. Số lượng có hạn. Hiệu lực từ 0:00 ngày 10/10/2021 đến 23:59 ngày 10/10/2021. Xem thêm điều kiện

Code 79: 1010HUNT100K0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 12:00:00 10/10/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 100,000đ Hoàn tối đa 100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 1010HUNT100K0H hoàn 50% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 100K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 - 10/10/2021 12:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 80: 1010HUNT100K12H

 • Áp dụng từ 12:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 100,000đ Hoàn tối đa 100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 1010HUNT100K12H hoàn 50% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 100K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 12:00 - 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Xem thêm điều kiện

Code 81: SPPHDNW1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Hoàn 4% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay, dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHDNW1010 Hoàn 4% tối đa 20000 xu cho đơn từ 0đ. HSD: 10/10/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay.Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 82: SPPHD1010

 • Áp dụng từ 00:00:00 10/10/2021 đến 23:59:00 10/10/2021
 • Hoàn 3% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHD1010 Hoàn 3% tối đa 20000 xu cho đơn từ 0đ. HSD: 10/10/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay… Xem thêm điều kiện

Shopee 10.10

Mã miễn phí vận chuyển Shopee

Ngoài ra có nhiều mã miễn phí vận chuyển đơn từ 0đ, miễn phí vận chuyển 10k, 15k, FreeshipExtra nhân sự kiện siêu sale hoàn xu 20.8 này. Chi tiết lấy tại đây. Không những thế, bạn có thể truy cập và tìm kiếm nhiều mã giảm giá hơn tại Mã giảm giá Shopee Analytics để săn Sale giá cực tốt.

Truy cập và tận hưởng mua sắm Siêu Sale Chính Hãng tại Shopee 10.10 ngay thôi!

Chúc các bạn săn sale vui vẻ tại Shopee 10.10!