Hơn 70 Voucher Mã Giảm Giá Shopee 22.9 Không Thể Bỏ Lỡ

Siêu Hội Hoàn Xu Shopee 22.9 sắp đến, lưu lịch và tham gia mua sắm ngập tràn ưu đãi với 71 Voucher Mã Giảm Giá cực hấp dẫn. Sự kiện hoành tráng có 1-0-2 hội ngộ những siêu phẩm giảm giá đậm sâu đến 50% từ các thương hiệu nổi tiếng.

* Lưu ý nhanh:
- Loại Voucher lưu trên banner: bạn cần đến nơi lưu và lưu trực tiếp
- Loại Voucher giảm giá: Bạn có thể copy code nhập vào ví Voucher

Mã giảm giá Shopee 22.9

Danh sách mã giảm giá & hoàn xu Shopee 22.9, mã miễn phí vận chuyển được cập nhật dưới đây. Xem ngay!

Code 1: 229ELHAHABSM

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 300,000đ Giảm tối đa >50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229ELHAHABSM giảm 10%, tối đa 50000 cho đơn hàng 300000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 2: 229ELHASHB0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 229ELHASHB0H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 3: 229FMCGSHB9H

 • Áp dụng từ 09:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 229FMCGSHB9H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 4: 229FASSHB12H

 • Áp dụng từ 12:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 229FASSHB12H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 5: 229LIFESHB18H

 • Áp dụng từ 18:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 229LIFESHB18H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 6: 229NAFLABS9

 • Áp dụng từ 09:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229NAFLABS9 giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 7: 229NAFLABS18

 • Áp dụng từ 18:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229NAFLABS18 giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 8: 229NAFLABS12

 • Áp dụng từ 12:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229NAFLABS12 giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 9: 229NAFLABS0

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 15,000đ Đơn tối thiểu 50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229NAFLABS0 giảm tối đa 15000 cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 10: 229ELHACAB0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 229ELHACAB0H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 11: 229FMCGCAB9H

 • Áp dụng từ 09:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 229FMCGCAB9H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 12: 229FASCAB12H

 • Áp dụng từ 12:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 229FASCAB12H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 13: 229LIFECAB18H

 • Áp dụng từ 18:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 50,000đ Đơn tối thiểu 100,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 229LIFECAB18H giảm tối đa 50000 cho đơn hàng 100000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 14: 229FMCGBGGE

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 30,000đ Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229FMCGBGGE giảm tối đa 30000 cho đơn hàng 99000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 15: 229GIAM70K0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 09:00:00 22/09/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229GIAM70K0H giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K . HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 16: 229GIAM70K9H

 • Áp dụng từ 09:00:00 22/09/2021 đến 12:00:00 22/09/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229GIAM70K9H giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K . HSD: 22/09/2021 09:00 - 22/09/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 17: 229GIAM70K12H

 • Áp dụng từ 12:00:00 22/09/2021 đến 15:00:00 22/09/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229GIAM70K12H giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K . HSD: 22/09/2021 12:00 - 22/09/2021 15:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 18: 229GIAM70K21H

 • Áp dụng từ 21:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229GIAM70K21H giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K . HSD: 22/09/2021 21:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 19: 229GIAM70K18H

 • Áp dụng từ 18:00:00 22/09/2021 đến 21:00:00 22/09/2021

 • Giảm 7% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >70,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229GIAM70K18H giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K . HSD: 22/09/2021 18:00 - 22/09/2021 21:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 20: 229MDDEL50BLU

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm ngay 1,024,500đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã 229MDDEL50BLU giảm tối đa 1024500 cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 21: 229MDDEL50DEL

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm ngay 3,125,000đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã 229MDDEL50DEL giảm tối đa 3125000 cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 22: 229MDDFM50LAN

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm ngay 174,500đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã 229MDDFM50LAN để được giảm tối đa 174500 cho đơn hàng hợp lệ từ sản phẩm này thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50% trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần cho một sản phẩm duy nhất… Xem thêm điều kiện

Code 23: 229MDDEL50VIV

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm ngay 1,450,000đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã 229MDDEL50VIV giảm tối đa 1450000 cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 24: 229MDDFM50OLA

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm ngay 192,500đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã 229MDDFM50OLA để được giảm tối đa 192500 cho đơn hàng hợp lệ từ sản phẩm này thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50% trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần cho một sản phẩm duy nhất… Xem thêm điều kiện

Code 25: 229MDDFM50INN

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm ngay 199,500đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã 229MDDFM50INN để được giảm tối đa 199500 cho đơn hàng hợp lệ từ sản phẩm này thuộc chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50% trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần cho một sản phẩm duy nhất… Xem thêm điều kiện

Code 26: 229MDDFA50JOC

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm ngay 199,500đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã 229MDDFA50JOC để được giảm tối đa 199,500đ cho đơn hàng từ 0đ chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50% trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 27: 229MDDFA50TOK

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm ngay 136,500đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã 229MDDFA50TOK để được giảm tối đa 136,500đ cho đơn hàng từ 0đ chương trình Hàng Hiệu Giảm Đến 50% trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 28: 229MDDLS50LEG

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm ngay 134,500đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã 229MDDLS50LEG để được giảm tối đa 134500Đ cho đơn hàng từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần cho một sản phẩm duy nhất… Xem thêm điều kiện

Code 29: 229MDDLS50LLK

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm ngay 149,500đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã 229MDDLS50LLK để được giảm tối đa 149500Đ cho đơn hàng từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần cho một sản phẩm duy nhất… Xem thêm điều kiện

Code 30: SPPSEP2221A

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 10,000đ Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPSEP2221A giảm tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 31: 229FASHABSJ

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229FASHABSJ giảm 10%, tối đa 50000 cho đơn hàng 99000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 32: 229FMCGSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 500,000đ Giảm tối đa >100,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229FMCGSALE giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 33: 229FMCGHABSN

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ Giảm tối đa >50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229FMCGHABSN giảm 10%, tối đa 50000 cho đơn hàng 250000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 34: 229LIFESALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Giảm tối đa >100,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229LIFESALE giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 35: 229LIFEHABSI

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 150,000đ Giảm tối đa >50,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229LIFEHABSI giảm 10%, tối đa 50000 cho đơn hàng 150000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/9/2021 23:59 PM . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 36: 229CBSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm 12% Đơn tối thiểu 150,000đ Giảm tối đa >100,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229CBSALE giảm 12% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 37: INCUHUNT22

 • Áp dụng từ 12:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm 99% Đơn tối thiểu 0đ Giảm tối đa >99,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã INCUHUNT22 giảm 99% tối đa 99,000vnđ cho đơn từ 0đ khi mua hàng trên App. Số lượng có hạn. Hiệu lực từ 12:00 ngày 22/09/2021 đến 23:59 ngày 22/09/2021. Xem thêm điều kiện

Code 38: SPPSEP2221N

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 10,000đ Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay, dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPSEP2221N giảm tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 39: 2209HANGHIEU100K

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 2209HANGHIEU100K giảm tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 40: 229HUNT1000K0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 09:00:00 22/09/2021

 • Giảm ngay 1,000,000đ Đơn tối thiểu 5,000,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229HUNT1000K0H giảm ngay 1.000.000 cho đơn hàng hợp lệ từ 5.000.000 . HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 41: 229GIAM50K0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 09:00:00 22/09/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229GIAM50K0H giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K . HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 42: FMCG100K

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 100,000đ Đơn tối thiểu 1,000,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã FMCG100K giảm tối đa 100000 cho đơn từ 1000000. HSD: 23:59 22/9/2021. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 43: FMCGHOT

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 400,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã FMCGHOT giảm 10% tối đa 80000 cho đơn từ 400000 trên App Shopee. HSD: 23:59 22/9/2021. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 44: FMCGMALL

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 250,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã FMCGMALL giảm 8% tối đa 80000 cho đơn từ 250000 trên App Shopee. HSD: 23:59 22/9/2021. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 45: 2209GIAMBAN25K

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 25,000đ Đơn tối thiểu 150,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định, Dành cho người mới.
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 2209GIAMBAN25K giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Mã áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 46: 2209GIAMBAN20K

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Giảm ngay 20,000đ Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định, Dành cho người mới.
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 2209GIAMBAN20K giảm tối đa 20K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Mã áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 47: LIFEHL229

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 250,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFEHL229 giảm 8% tối đa 80K cho đơn hàng từ 250K trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng 23:59 phút, 22/09/2021 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.
Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 48: LIFET229

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 99,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã LIFET229 giảm 8% tối đa 50K cho đơn hàng từ 99K trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng 23:59 phút, 22/09/2021 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.
Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Mã hoàn xu Shopee 22.09

Code 49: 229NAFCB10H

 • Áp dụng từ 10:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 30,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229NAFCB10H hoàn 50% tối đa 30000 Shopee Xu cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/09/2021 23:59 PM. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 50: 229NAFCB15H

 • Áp dụng từ 15:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 30,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229NAFCB15H hoàn 50% tối đa 30000 Shopee Xu cho đơn hàng 50000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 22/09/2021 23:59 PM. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 51: 229EBV70K

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 12:00:00 22/09/2021

 • Hoàn 9% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 70,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 229EBV70K hoàn 9% tối đa 70K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 52: 229EBV100K

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 12:00:00 22/09/2021

 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 500,000đ Hoàn tối đa 100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 229EBV100K hoàn 10% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 53: 229EBV20K

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 12:00:00 22/09/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 99,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 229EBV20K hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 54: SPPSEP2221EB

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Hoàn 20% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 10,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã SPPSEP2221EB hoàn 20% tối đa 10K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 55: CCBSPIKEL0922

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Hoàn 20% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 50,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBSPIKEL0922 hoàn 20% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 56: CCBSPIKEH0922

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Hoàn 15% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBSPIKEH0922 hoàn 15% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 57: 229HOAN30K16H

 • Áp dụng từ 16:00:00 22/09/2021 đến 17:00:00 22/09/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 30,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229HOAN30K16H hoàn tối đa 30K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 16:00 - 22/09/2021 17:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 58: 229HOAN100K10H

 • Áp dụng từ 10:00:00 22/09/2021 đến 11:00:00 22/09/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 500,000đ Hoàn tối đa 100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229HOAN100K10H hoàn tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 10:00 - 22/09/2021 11:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 59: 229HOAN15K0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 09:00:00 22/09/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 15,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229HOAN15K0H hoàn tối đa 15K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K . HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 60: 229HOAN15K9H

 • Áp dụng từ 09:00:00 22/09/2021 đến 12:00:00 22/09/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 15,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229HOAN15K9H hoàn tối đa 15K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K . HSD: 22/09/2021 09:00 - 22/09/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 61: 229HOAN15K12H

 • Áp dụng từ 12:00:00 22/09/2021 đến 15:00:00 22/09/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 15,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229HOAN15K12H hoàn tối đa 15K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K . HSD: 22/09/2021 12:00 - 22/09/2021 15:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 62: 229ELSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Hoàn 7% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 500,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229ELSALE hoàn 7% tối đa 500K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 63: 229FASHIONSALE

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 99,000đ Hoàn tối đa 30,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229FASHIONSALE hoàn 10% tối đa 30K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 64: SPPHD229

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Hoàn 3% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã SPPHD229 Hoàn 3% tối đa 20000 xu cho đơn từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay… Xem thêm điều kiện

Code 65: 229HUNT100K9H

 • Áp dụng từ 09:00:00 22/09/2021 đến 12:00:00 22/09/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 100,000đ Hoàn tối đa 100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229HUNT100K9H hoàn 50% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 100K . HSD: 22/09/2021 09:00 - 22/09/2021 12:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 66: 229HUNT100K0H

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 09:00:00 22/09/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 100,000đ Hoàn tối đa 100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229HUNT100K0H hoàn 50% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 100K . HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 09:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 67: SPPHDNW229A

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Hoàn 4% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay, dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã SPPHDNW229A Hoàn 4% tối đa 20000 xu cho đơn từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 68: SPPHDNW229

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Hoàn 4% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay, dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Nhập mã SPPHDNW229 Hoàn 4% tối đa 20000 xu cho đơn từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 69: 229HUNT100K21H

 • Áp dụng từ 21:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 100,000đ Hoàn tối đa 100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229HUNT100K21H hoàn 50% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 100K . HSD: 22/09/2021 21:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 70: 229HUNT100K12H

 • Áp dụng từ 12:00:00 22/09/2021 đến 21:00:00 22/09/2021

 • Hoàn 50% Đơn tối thiểu 100,000đ Hoàn tối đa 100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 229HUNT100K12H hoàn 50% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 100K . HSD: 22/09/2021 12:00 - 22/09/2021 21:00. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 71: 2209HOANBAN20K

 • Áp dụng từ 00:00:00 22/09/2021 đến 23:59:00 22/09/2021
 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định, Dành cho người mới.
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 2209HOANBAN20K hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Mã áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Mã miễn phí vận chuyển Shopee

Ngoài ra, có rất nhiều mã miễn phí vận chuyển cho đơn từ 0Đ, miễn phí vận chuyển 10.000 VNĐ, 15.000 VNĐ, FreeshipExtra… trong sự kiện Siêu Sale Hoàn Xu Shopee 22.9 này. Chi tiết lấy tại đây. Hơn nữa, bạn có thể truy cập và tìm kiếm nhiều mã giảm giá hơn tại Mã giảm giá Shopee Analytics .

Chúc các bạn săn sale vui vẻ tại Shopee 22.9!