Hoàn ngay 30% khi đăng ký khóa học trực tuyến tại Kyna và dùng MoMo thanh toán

Đăng ký học trực tuyến tại Kyna hoàn ngay 30% khi thanh toán bằng MoMo

Chi tiết ưu đãi

Hoàn tiền 30% trên tổng hoá đơn (Áp dụng từ ngày 25/10/2019)

Chỉ áp dụng đơn hàng từ landing page https://kyna.vn/p/campaign/subscription-momo

xem-ngay-uu-dai

Điều kiện và điều khoản

  • Áp dụng cho tất cả các khách hàng có đăng ký ví MoMo

  • Hoàn tiền trên số tiền hoá đơn thanh toán (đã trừ thẻ quà tặng nếu có)

  • Số tiền được hoàn tối đa vào tài khoản Hoàn tiền là 2.000.000đ/tháng

  • Mỗi tài khoản Ví MoMo được nhận tối đa 6 giao dịch/ngày cho các hóa đơn thuộc dịch vụ Mua sắm Online. Áp dụng từ ngày 12/09/2019.