Hoàn ngay 10.000đ khi mua sắm trên Vua bia dùng MoMo thanh toán

Mua sắm tại Vua bia hoàn ngay 10.000đ khi thanh toán bằng MoMo

Chi tiết ưu đãi

Hoàn tiền 10.000đ khi thanh toán qua MoMo cho hóa đơn từ 300.000đ (Áp dụng từ 14:00 ngày 10/12/2019 đến ngày 01/05/2020)

Lưu ý:

Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền một lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình

Điều kiện và điều khoản

  • Áp dụng cho tất cả các khách hàng có đăng ký ví MoMo

  • Số tiền được hoàn tối đa vào tài khoản Hoàn tiền là 2.000.000đ/tháng

  • Mỗi tài khoản Ví MoMo được nhận tối đa 6 giao dịch/ngày cho các hóa đơn thuộc dịch vụ Mua sắm Online. Áp dụng từ ngày 12/09/2019.

Mua sắm trên Vua Bia ngay: https://vuabia.com/

xem-ngay-uu-dai

Mua 1 được 2 ưu đãi đến 200K

xem-ngay-uu-dai