Gà Rán Popeyes cách hoàn tiền 10% bằng Momo

Gà Rán Popeyes cách hoàn tiền 10% bằng Momo
5.0 1

Cách hoàn tiền 10% khi ăn Gà Rán Popeyes bằng Momo

Chi tiết ưu đãi

Hoàn tiền 10% trên tổng hoá đơn (Áp dụng từ ngày 06/09/2019)

Điều kiện và điều khoản

• Áp dụng cho tất cả các khách hàng có đăng ký ví MoMo

• Hoàn tiền trên số tiền hoá đơn thanh toán (đã trừ thẻ quà tặng nếu có)

• Số tiền được hoàn tối đa vào tài khoản Hoàn tiền là 2.000.000đ/tháng

• Mỗi tài khoản Ví MoMo được nhận tối đa 2 giao dịch/ngày cho các hóa đơn thuộc dịch vụ Thức ăn nhanh. Áp dụng từ ngày 12/09/2019.


Các khuyến mãi khác từ Gà Rán Popeyes