Dùng MoMo thanh toán nhận hoàn tiền 10% khi mua sắm tại Ministop

Mua sắm tại Ministop - Chuỗi cửa hàng tiện lợi của tập đoàn AEON hoàn ngay 10% khi thanh toán bằng MoMo

Chi tiết ưu đãi

Hoàn tiền 10% trên tổng hoá đơn (Áp dụng từ ngày 25/09/2019)

Hoàn tiền tối đa 15.000đ trên tổng hóa đơn

Điều kiện và điều khoản

• Áp dụng cho tất cả các khách hàng có đăng ký ví MoMo

• Hoàn tiền trên số tiền hoá đơn thanh toán (đã trừ thẻ quà tặng nếu có)

• Số tiền được hoàn tối đa vào tài khoản Hoàn tiền là 2.000.000đ/tháng

• Mỗi tài khoản Ví MoMo được nhận tối đa 2 giao dịch/ngày cho các hóa đơn thuộc dịch vụ Cửa hàng tiện lợi. Áp dụng từ ngày 01/12/2019.

Mua sắm nhận hoàn tiền ngay với hơn 148 cửa hàng Ministop toàn quốc chấp nhận thanh toán MoMo