Dùng MoMo thanh toán nhận hoàn tiền 10% khi mua sắm tại 7 Eleven

Mua sắm tại 7 Eleven - Cửa hàng tiện lợi đình đám Quốc tế hoàn ngay 10% khi thanh toán bằng MoMo

Chi tiết ưu đãi

  • Hoàn tiền 10% trên tổng hoá đơn (Áp dụng từ ngày 31/10/2019)

  • Hoàn tiền tối đa 15.000đ trên tổng hóa đơn

Điều kiện và điều khoản

  • Áp dụng cho tất cả các khách hàng có đăng ký ví MoMo

  • Hoàn tiền trên số tiền hoá đơn thanh toán (đã trừ thẻ quà tặng nếu có)

  • Số tiền được hoàn tối đa vào tài khoản Hoàn tiền là 2.000.000đ/tháng

  • Mỗi tài khoản Ví MoMo được nhận tối đa 2 giao dịch/ngày cho các hóa đơn thuộc dịch vụ Cửa hàng tiện lợi. Áp dụng từ ngày 01/12/2019.

Hiện tại 7 Eleven đã có 43 cửa hàng chấp nhận thanh toán MoMo