Cách miễn phí chuyển tiền Vietcombank

Có cách nào để chuyển tiền miễn phí Vietcombank không vậy, bình thường đều mất phí khi chuyển trong và ngoài Vietcombank.

Đầu tháng 2/2021 này

  • Vietcombank chính thức miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống khi khách hàng đăng ký theo gói tài khoản
  • Việc cần làm là cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, và vào App đăng ký gói nhé !

[https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/current-account/Pages/transaction-account-package.aspx?devicechannel=default]

Theo j2team.