17 voucher Shopee dành riêng ngày 1/9

Tháng 8 trôi qua vừa đến 1/9 Shopee tung ra 17 Voucher mã giảm giá Shopee cho hôm nay 1.9. Danh sách ở dưới gồm mã giảm giá & hoàn xu, mã miễn phí vận chuyển

Kiến nghị: mã giảm giá có thể hết hạn sớm do lượt sử dụng trong ngày. Bạn nên vào trang tìm mã giảm giá shopee từng sản phẩm để có thể chọn mã giảm giá tốt nhất.

Mã giảm giá Shopee 1.9

Code 1: 0109GIAMBAN20K

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021
 • Giảm ngay 20,000đ Đơn tối thiểu 99,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 0109GIAMBAN20K giảm tối đa 20K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 01/09/2021 00:00 - 01/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 2: 0109GIAMBAN25K

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021
 • Giảm ngay 25,000đ Đơn tối thiểu 150,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 0109GIAMBAN25K giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 01/09/2021 00:00 - 01/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 3: 19GIAM40K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 250,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 19GIAM40K0 giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 01/09/2021 00:00 - 01/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 4: 19GIAM99K12H

 • Áp dụng từ 12:00:00 01/09/2021 đến 12:59:00 01/09/2021

 • Giảm 50% Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 19GIAM99K12H giảm 50% tối đa 99K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 01/09/2021 12:00 - 01/09/2021 12:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 5: SPPSEP0121

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021
 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 0đ
 • Yêu cầu: Thanh toàn bằng ví ShopeePay, dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã SPPSEP0121 giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng FlashSale hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 01/09/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 6: 20AG0109

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Giảm ngay 10%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 01-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào… Xem thêm điều kiện

Code 7: SENKA0109

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021
 • Giảm 8% Đơn tối thiểu 199,000đ
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã SENKA0109 giảm 8% tối đa 40000 cho đơn từ 199000. HSD: 23:59 1/9/2021. Số lượng có hạn… Xem thêm điều kiện

Code 8: DOCTOR1

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 0đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 01-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào… Xem thêm điều kiện

Code 9: STAR0109

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021

 • Giảm 10% Đơn tối thiểu 500,000đ

 • Loại mã giảm giá: Voucher giảm giá

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 01-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào… Xem thêm điều kiện

Mã hoàn xu Shopee 01.09

Code 10: 0109HOANBAN20K

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021
 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 50,000đ Hoàn tối đa 20,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 0109HOANBAN20K hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 01/09/2021 00:00 - 01/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định… Xem thêm điều kiện

Code 11: 19HOAN50K0

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021
 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 50,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã 19HOAN50K0 hoàn 10% tối đa 50K xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. Hiệu lực đến 23:59 01/09/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 12: 19HOAN50K1

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021
 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 50,000xu
 • Yêu cầu: Dành cho một số người dùng nhất định
 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu
 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã 19HOAN50K1 hoàn 10% tối đa 50K xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. Hiệu lực đến 23:59 01/09/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Xem thêm điều kiện

Code 13: CCBUL0901

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021

 • Hoàn 20% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 50,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBUL0901 hoàn 20% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 01/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 14: CCBHUNT0901

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021

 • Hoàn 100% Đơn tối thiểu 150,000đ Hoàn tối đa 50,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBHUNT0901 hoàn tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 150K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 01/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 15: CCBBH0901

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021

 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 300,000đ Hoàn tối đa 100,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBBH0901 hoàn 10% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 01/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Code 16: HUACCB21

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021

 • Hoàn 10% Đơn tối thiểu 200,000đ Hoàn tối đa 20,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher nhập tay. Vào ví voucher

Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã HUACCB21 hoàn 10% tối đa 20000 xu cho đơn từ 200000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 01/09/2021 23:59. Số lượng có hạn!. Xem thêm điều kiện

Code 17: CCBFMCG0901

 • Áp dụng từ 00:00:00 01/09/2021 đến 23:59:00 01/09/2021

 • Hoàn 15% Đơn tối thiểu 0đ Hoàn tối đa 50,000xu

 • Loại mã giảm giá: Voucher hoàn xu

 • Voucher lưu trên banner. Đến nơi lưu

Mã CCBFMCG0901 hoàn 15% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 01/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần… Xem thêm điều kiện

Mã miễn phí vận chuyển Shopee 01.09

Ngoài mã miễn phí vận chuyển tặng chung cho người dùng mỗi tháng còn có nhiều mã miễn phí vận chuyển xuất hiện tại vài khung giờ nhất định. Chi tiết lấy tại đây